Business Case – offshore outsourcing?

Hvordan beregner og følger du op på omkostninger og gevinst?

En traditionel business case bør naturligvis etableres for hvert af de realistiske scenarier, der arbejdes med under en offshoringstrategi.

Dernæst skal der etableres en fremgangsmåde for at måle og følge op på at virksomheden faktisk opnår de forventede fordele, og at man kan holde sig under de budgetterede omkostninger.

For at udarbejde en business case bør der  udarbejdes en omkostningsmodel for de nuværende IT omkostninger, hvis en sådan ikke findes i forvejen. Dernæst en model for omkostningerne ved offshoring.

Her vil en leverandør ofte kunne hjælpe med at udarbejde den fremtidige omkostningsmodel, inklusive de forventede årlige besparelser, som leverandøren kan tilbyde.

Offshore Scenario

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Nuværende omkostning for udvalgte IT services eller bemanding

100

110

121

133

146

Transition omkostninger

50

10

   

Fremtidige omkostninger for  IT services eller bemanding

60

57

54

51

49

Fremtidige overhead ved offshoring

10

9

8

7

7

Forandringsledelse og Risikoafdækning

20

10

10

10

10

Resultat

-40

+24

+49

+65

+80

Akkumuleret

-40

-16

+33

+98

+178

Udover et omkostingsbudget vil der altid være en række fordele, som man søger at opnå ved offshoroing. Disse skal identificeres, gøres målbare og være genstand for opfølging, i lighed med de økonomiske forventninger. Det kan være ting som adgang til kritiske ressourcer, bedre inspiration til innovative løsninger, bedre og mere effektive forretningsprocesser, etc. En ”Benefits Realisation” plan udarbejdes, f.eks. med anvendelse af ”fordelskort”, som er en struktureret måde at identificere og følge op på forventede resultater.

Nogle nøgleprincipper for etablering af forventede fordele og deres opfølgning:

  • Fordele realiseres kun ved hjælp af faktiske aktiviteter, som tager udgangspunkt I nuværende fremgangsmåde og gør dem bedre ved hjælp af offshoring. Derfor skal de faktiske aktiviteter og målepunkter identificeres og etableres.
  • De forventede fordele skal godkendes og ejes af forretningen fra starten af.
  • Opfølgning på forventede fordele skal begynde helt fra starten af offshoring programmet, for at sikre at alle fordele regnes med. Fordele bliver meget hurtigt enten antaget som dagligdag uden at bliver anerkendt som realiserede, eller de går i glemmebogen og bliver dermed aldrig realiseret. Disse fordelskort handler især om at gøre forventede fordele eksplicitte.  

Tilbage til temaet: Offshore & outsourcing