Ikke fordi det er let, men fordi der er nødvendigt

Klimamålene skal være Danmarks umulige men mulige måneprojekt.

Ikke fordi der er let, men fordi der er nødvendigt

Af Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen og cand. scient. i fysik, matematik og datalogi.

I et lille regnvådt land som Danmark, kan det nogle gange være svært at se igennem skyerne og stræbe mod stjernerne. Men det er præcis det, vi skal gøre i forhold til klimaet.

Klimaet skal være Danmarks måneprojekt. Der hvor vi sætter en umulig ambition. Ikke fordi det er let, men fordi det er nødvendigt – og fordi vi kan, hvis vi gør det i fællesskab.

Er et mål om 70 pct. mindre udledning realistisk?

Regeringen har sat et rigtigt men også et meget ambitiøst mål om, at Danmarks udledning af drivhusgasser i 2030 skal være 70 procent mindre end i 1990.

Hvis man tænker på, at vi de seneste 30 år, og kun ved at investere kraftigt i effektivt energiforbrug og øget brug af vedvarende energikilder, blot er lykkedes med at nedbringe udledningen med ca. 20 procent, så får vi travlt, når vi skal nå de sidste 50 procent på kun 10 år.

Specielt når man tænker på, at energiforbruget bare vil stige og stige de næste mange år.

Og samtidig skal klimamålene nås under den præmis, at den danske samfundsmodel skal opretholdes. Eller sagt mere præcist; klimamålene må ikke koste vækst, konkurrenceevne eller arbejdspladser. Så også her hæver vi overliggeren.

Ligesom med USA’s måneprojekt i 60’erne vil det sikkert blive sagt mange gange, at det er et helt umuligt mål. En uopnåelig drøm sat af mennesker, der har mistet jordforbindelsen.

Men ligesom med den første mand på månen, så kan og skal vi nå målet. For klimaet er ikke bare vigtigt for os som individer, men er fundamentet for hele vores fremtid.

Vi skal nå klimamålet gennem teknologi og partnerskaber

Hver gang vi ser et samfund tage et afgørende skridt ind i en ny æra, sker det på baggrund af skelsættende opfindelser og brug af ny teknologi.

Klimadagsordenen er ingen undtagelse. Vi kan kun opnå en 70 procent reducering, hvis vi basere strategien på øget digitalisering og ny og effektiv anvendelse af teknologi.

It-branchen har dermed et stort ansvar for, at vi skaber et nyt og mere klimavenligt samfund, da vi om nogen skal kunne identificere de nye muligheder og eksekvere på disse.

Men der er også forretningsmuligheder i det.

For at nå målet i Paris-aftalen om at begrænse temperaturstigningerne skønnes det, at verdenssamfundet de næste 11 år skal investere 90.000 mia. kr. i den grønne omstilling. Så der er et behov, og der er midler til dem, der kan finde de rigtige løsninger.

Vi når dog ikke målene alene. Vi skal skabe et samarbejde på tværs af samfundet og med alle de vigtige aktører, hvis vi skal opnå det uopnåelige.

Derfor var det også en særlig glæde, at IT-Branchen i sidste uge kunne stå sammen med regeringen, virksomhedsledere og fagforeninger og offentliggøre 13 klimapartnerskaber, der sammen skal finde konkrete løsninger på klimaudfordringerne.

Og vi glæder os også over, at Dansk Erhverv har fået hovedansvaret for at betjene det partnerskab, som inkluderer it.

Nu skal du og branchen i arbejdstøjet

I slutningen af februar 2020 skal vi levere et bud på mulighederne samt eventuelle barrierer, som skal fjernes, for at nå klimamålet.

Alle IT-Branchens relevante udvalg, herunder især Bæredygtighedsudvalget, involveres naturligvis i dette arbejde.

Men alle børe være involveret.

Hvis du og din virksomhed sidder inde med ideer og konkrete initiativer, der kan gøre en positiv forskel i forhold til at nå klimamålene, så hører vi også meget gerne fra dig.

På baggrund af bl.a. vores input udarbejder regeringen efterfølgende en mere konkret køreplan, som alle parter så skal eksekvere på.

Så vær med til at fjerne de regnvåde skyer, og hjælp os med at få succes med Danmarks måneprojekt.

Det har ikke bare stor betydning for branchen og din virksomhed, men også for samfundet og den fremtid vi vil give videre til vores børn.

  • Adm. direktør

    Natasha Friis Saxberg