Nye medarbejdervaner kræver nye ledelsesevner

Når medarbejderne vil have fleksibilitet, indflydelse og selvstændighed, skal vi også finde en ledelsesvej, som håndterer og balancerer de nye dilemmaer, der er dukket op efter coronaen.

Nye medarbejdervaner kræver nye ledelsesevner

Efter COVID-19 ser dagligdagen hos mange virksomheder meget anderledes ud. Specielt når man kigger på antallet af medarbejdere, der fysisk sidder på kontoret.

30% færre medarbejdere sidder i dag dagligt fysisk i virksomhederne, og i gennemsnit besøger konsulenter og it-medarbejdere kun kontoret 3,0-3,2 gange om ugen. Det viser nye tal fra McKinsey.

Som leder skal du kunne håndtere nye dilemmaer

Når medarbejderne er mindre fysisk til stede i virksomheden, stiller det også nogle større krav til lederne, hvis man skal sikre medarbejdernes mentale sundhed, trivsel og motivation.

”En af de store ledelsesudfordringer er, hvordan man håndterer de mange ofte modsatrettede forventninger, fx når medarbejderne både vil have større autonomi og ret til selv at bestemme. Samtidig med at medarbejderne også har brug for at få retning og gerne vil opleve, at lederen udviser forståelse for deres situation,” udtaler Dorte Gade, senior vice president for HR & Communications i JN Data, der har ansvaret for finansiel it-infrastruktur, der når ud til millioner af danskere, når de bruger deres mobilbank eller gennemfører en betaling.

Det var en af de ting, man i sidste uge diskuterede i IT-Branchens policy board for digitale kompetencer.

En af de andre dilemmaer, der også blev diskuteret, var dilemmaet der opstår når medarbejdere gerne vil have fuld fleksibilitet mht. arbejdstid og sted – og samtidig forventer et fedt og inspirerende kontormiljø med gode kollegaer omkring sig, de gange de kommer ind på kontoret.

Og hvordan balancerer man som leder medarbejdernes behov for fleksibilitet med arbejdspladsens behov for at løse ting sammen f.eks. i forbindelse med udviklingsopgaver, kundeleverancer og oplæring af nye kollegaer?

Det kom der mange interessante perspektiver på under mødet.

Mental sundhed er også virksomhedens sundhed

En anden effekt af pandemien er et øget fokus på medarbejdernes trivsel. Her viser en analyse fra Adeco bl.a., at 25% af medarbejderne føler sig mere stressede efter COVID-19.

Ifølge Psykiatrifonden udgør de mentale helbredsproblemer i Danmark desværre en betydelig del af det samlede sygefravær. De anslår, at der er 1,5 million ekstra fraværsdage pga. stress om året.

På policy board-mødet talte deltagerne derfor også om vigtigheden af at forebygge mental mistrivsel – både i forhold til at gøre det normalt at tale om trivsel, men også at træne lederne, så de får værktøjer og støtte, når og hvor de har brug for det.

”Det er vigtigt, at man skaber en virksomhedskultur, der fremmer alles bidrag til at gøre arbejdspladsen god. Og så er det vigtigt at have tydelighed både om, hvad der er acceptabelt og en tydelig reaktion, hvis der opleves uhensigtsmæssigheder. Ledere bliver i høj grad målt på deres handlinger fremfor deres hensigter,” siger Dorte Gade, som på mødet også fortalte om, hvordan JN Data arbejder med medarbejdertrivsel.

JN Data har f.eks. ikke blot udarbejdet en trivselspolitik, men også et aktivt trivselskorps og en tydelig tilgang, hvis JN Datas ’code of conduct’ bliver overtrådt ligesom de løbende måler på psykologisk tryghed o. lign. i deres trivselsmålinger.

Alt i alt er der ingen tvivl om, at medarbejdernes mentale sundhed og trivsel står i højsædet i branchen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *