Ny formand for it-branchens største udfordring

Der venter store og spændende opgaver for Annette Otto, der netop er blevet valgt som formand for IT-Branchens kompetenceudvalg.

Ny formand for it-branchens største udfordring

Annette Otto, Senior Vice President for Partner Management, HR & Communications i Atea, er blevet valgt ind som ny formand for IT-Branchens kompetenceudvalg.

Dermed skal hun stå spidsen for det udvalg, der skal finde på løsninger til en af branchens største udfordringer: Manglen på kompetencer.

Næsten 2 ud af 3 it-virksomheder (62,9%) ser nemlig manglen på de rette it-kompetencer, som den største barriere for vækst. Derfor er det også et område, der både skal håndteres politisk og i den enkelte virksomhed.

”Kompetenceudvalget er ikke bare stedet, hvor vi udvikler vores holdninger og er med til at sikre dem politisk. Det er også her, vi videndeler og gensidigt inspirerer til HR-indsatsen i virksomhederne. Vigtige agendaer som jeg glæder mig til at kunne bidrage til,” siger Annette Otto.

Udvalgets indsatsområder lægger sig tæt op ad hendes egne personlige mærkesager, som hun igennem årene har lagt stemme til i debatten.

”Der er stadig et uforløst potentiale, fordi vi konsekvent undervurderer, hvad vi mennesker er i stand til med den rigtige organisation og kultur. Hvis alle virksomheder investerede i mennesker med samme omhu og ledelse, som vi investerer i ny teknologi, eller som vi styrer vores cash-flow og working capital, så ville vi kunne lave fantastiske resultater,” udtaler Annette Otte.

Som HR-ansvarlig i Danmark for Nordens største it-leverandør har Annette Otto vist flere gode resultater mht. at sikre fødekæden af dygtige it-specialister. I Atea har de bl.a. gjort det gennem en række aktiviteter som f.eks. graduateforløb for universitetsuddannede, tekniker- og konsulentakademi for lærlinge, Coding Class-forløb og deltagelse i Girls’ Day in Science.

Fokusområder i 2020

I forhold til IT-Branchen ser hun konkret tre områder, der kræver handling, hvis vi skal vende udviklingen og sikre de rette it-kompetencer i fremtiden.

”Først og fremmest skal vi gøre branchen attraktiv for en bred målgruppe. Vi har et ansvar for at promovere mangfoldigheden inden for it. Dernæst skal vi sørge for at synliggøre it-uddannelserne for børn og unge i folkeskolen. Et tredje område handler om kvinder i it. Vi skal udvikle og promovere kvindelige rollemodeller, der kan bane vejen for andre kvinder og fokusere på rekrutteringsprocessen, så den i højere grad også er målrettet kvinder,” fortæller Annette Otto.

IT-Branchen skal derfor arbejde for, at branchen tiltrækker flere kompetencer bl.a. ved at få flere unge interesserede i at være kreative og skabende med it, og ved at vi få et bedre match mellem uddannelser og branchens behov.

IT-Branchen vil også kæmpe for at forankre Coding Class, så man i sidste ende kan få et nyt it-fag i folkeskolen.

Samtidig arbejdes der lige nu intenst på, at få politisk opbakning til at skabe flere pladser på de efterspurgte it-uddannelser, så unge med lyst og evner ikke bliver afvist. Det skete desværre for 1.400 kvalificerede førsteprioritetsansøgere sidste år.

Sidst men ikke mindst er det nødvendigt at øge virksomheders adgang til kompetencer – herunder udenlandsk arbejdskraft.

Om Annette Otto

Annette Otto kommercielle baggrund kommer fra brancher som produktion, slagteri, detail, tele og it-branchen, hvilket har givet hende en god forståelse af, hvordan HR bedst bidrager til at skabe resultater på operationelt og strategisk niveau.

Annette Otto modtog i efteråret 2019 HR-prisen af DANSK HR for Ateas arbejde med stressforebyggelse og mental trivsel blandt medarbejderne.