Kodning er et samfundsansvar – og vi tager gerne teten

Så klar er talen, når man spørger GlobalConnect om, hvorfor de som virksomhed støtter Coding Class, der giver folkeskoleelever mulighed for at få kodning på skemaet.

”Vi har som virksomhed også et ansvar for at udvikle Danmark som videnssamfund. Men det kræver, at vi starter tidligt med at gøre vores børn interesserede i at forstå og skabe gennem teknologi,” siger Pernille Simonsen Ravn, CTO i GlobalConnect.

For GlobalConnect er det vigtigt at få motiveret børnene til at se, at de kan gøre en forskel gennem kodning og teknologi. Ikke fordi de i sidste ende nødvendigvis skal blive softwareudviklere, men fordi interessen for at skabe gennem teknologi også kan være med til at skabe en stærkere iværksætterkultur og dermed sikre flere arbejdspladser i Danmark.

”Fremtidens løsninger kommer i høj grad til at udspringe fra en eller anden form for programmering. Næste generation skal derfor vide, at de kan være med til at præge samfundet, hvis de kan skabe og udvikle løsninger gennem it og teknologi,” udtaler Pernille Simonsen Ravn.  

https://www.youtube.com/watch?v=mecJomtrkXM

Vores børn kan forandre verden

Netop muligheden for at forandre og forbedre hverdagen gennem teknologi var i fokus, da en Coding Class fra Skolen på Islands Brygge var på besøg hos GlobalConnect.

Eleverne fik nemlig ikke bare lov til at høre om virksomheden og programmere små robotter. De kom også i Løvens Hule, hvor de overfor en række medarbejdere fra GlobalConnect, skulle fremlægge deres business case på, hvordan de ville forbedre noget gennem teknologi.

”I starten var de naturligvis nervøse, men de kom med en masse gode ideer til, hvad man kunne gøre bedre på alle mulige områder. Det bekræftede os jo bare i, at det er vigtigt, at vi hele tiden er i dialog med de unge, så vi selv bliver udfordret og kan udvikle os sammen med dem,” fortæller Pernille Simonsen Ravn.

Nogle af eleverne foreslog f.eks., at man skulle bygge en digital platform, så virksomheder kan give overskudsvarer, fx møbler, til hjemløse, så de kan komme ordentligt fra start, når de får tilbudt en bolig.

En anden gruppe præsenterede et forslag om et wearable tech armbånd, der kan hjælpe døv-blinde med at navigere via haptisk feedback. Og så var der også en gruppe, der tænkte videre, og talte på boliger på Mars som en spin-off på Elon Musk’ SpaceX-projekt.

Engagementet fortsætter
For GlobalConnect har Coding Class været en positiv oplevelse for både virksomheden og medarbejderne, og der er stor lyst til fortsat at engagere sig i det.

Står det til GlobalConnect, skal Coding Class dog gerne være startskuddet på noget større.

”Vi skulle gerne derhen, hvor det at lære at kode er lige så naturligt, som at lære at skrive og regne. Og så skal vi have fat i pigerne ved at vise, at programmering og it i meget høj grad er et kreativt fag,” slutter Pernille Simonsen Ravn.

Du kan hjælpe Coding Class
Da tilstrømningen af interesserede skoler er overvældende, har vi altid brug for flere virksomheder, der har lyst til at få en skoleklasse på besøg og fortælle lidt om, hvad kodning, it og teknologi kan bruges til i virkeligheden.

Kunne I tænke jer at deltage, så skriv eller ring til Mette Lundberg, mel@itb.dk, 27 16 13 80.