Helt fantastisk opbakning

Når over 6.700 begejstrede elever har været igennem Coding Class, skyldes det i høj grad IT-Branchens involverede medlemmer.

I løbet af de tre år, som Coding Class har kørt, har 42 af IT-Branchens medlemsvirksomheder aktivt deltaget og støttet initiativet, og det skal der lyde en stor tak for.

”Verden bliver mere og mere digital, så det er dejligt, at så mange af vores medlemmer aktivt støtter op om at give folkeskoleeleverne en digitale indsigt, så de forstår, hvad der ligger bag teknologien og dermed kan være med til at skabe fremtidens løsninger,” siger Kim Nielsen, formand for IT-Branchen og adm. direktør i Canon Danmark.

Der er brug for it som fag i folkeskolen

Alt fra termostater til biler og hele fabrikker bliver intelligente og digitale. Men det er ikke længere nok, blot at kunne betjene disse ting, hvis vi som samfund fortsat skal vise vækst og velstand.

Skal vi som samfund kunne udnytte mulighederne i den hastige digitalisering, er der også behov for helt nye færdigheder og et helt nyt grundfag i folkeskolen.

IT-Branchens vision er, at få børn og unge til at tænde på teknologi og it – og at gøre it til en del af den almene dannelse i folkeskolen.

”Børn og unge skal med it som fag, få redskaberne til at være kreative, skabende og problemløsende gennem teknologi, så de bliver klar til at agere i den digitale verden, og kan være en aktiv del af vores arbejdsstyrke og i vores samfund, udtaler Kim Nielsen.

En fælles vision for Danmark

Det er der heldigvis rigtigt mange af medlemsvirksomhederne der ikke bare har været enige i, men også aktivt har støttet op om.

Ved at give eleverne konkrete opgaver at skulle løse, invitere på virksomhedsbesøg og give feedback på børnenes løsninger, har vi som branche løftet Coding Class fra at omhandle 15 klasser i 2016 til at omfavne over 3.600 folkeskoleelever alene i år.

”I har som medlemsvirksomheder været med til at skabe et engagement og en lyst hos børnene til at arbejde innovativt med it, og til at de forstår den bagvedliggende logik i de produkter, de bruger til dagligt. I har fået dem til at gribe de muligheder, der findes i digitaliseringen til glæde for eleverne selv og for Danmark som helhed. Og det vil vi gerne sige tusind tak for,” siger Kim Nielsen.

Fortsat brug for dig

Skoler og kommuner kommer løbende til, og der vil derfor fortsat være brug for virksomheder, der gerne vil invitere en skoleklasse forbi, så eleverne kan høre lidt om, hvad man bruger it til i virkeligheden.

Lige nu er vi især på udkik efter virksomheder i Århus, der vil tage imod. Kontakt Mette Lundberg hvis I gerne vil bakke op om Coding Class.