Er du enig i, at dette kan få dig til at skifte job?

I en ny analyse har Computerworld it-jobbank spurgt 2.000 it-folk om, hvad der kan få dem til at skifte job. Én ting skiller sig ud.

Er du enig i, at dette kan få dig til at skifte job?

Når det handler om, hvad der kan få it-specialister til at skifte job, så er der især én ting, der gør sig gældende, og det er lønnen.

”Lønnen har altid betydet meget, når it-folk overvejer at skifte job. Men hvor der lige efter coronaen var meget fokus på formålet med ens arbejde, transporttiden og muligheden for hjemmearbejde, så er det nu arbejdsmiljøet, ens daglige opgaver og de fremtidige udviklingsmuligheder, der betyder noget,” udtaler Torben Tronborg, direktør for Computerworld it-jobbank, der står bag undersøgelsen.

Medarbejdere er en mangelvare

Jobfaktorerne er noget, som it-virksomhederne og ledelsen bør tage alvorligt. Mere end hver 10. it-medarbejder (10,8%) siger nemlig, at de pt ikke finder glæde og tilfredsstillelse i deres nuværende job. Og næsten hver 4. (24,7%) overvejer at skifte job i 2024.

Samtidig er branchen ramt at en kæmpe mangel på arbejdskraft. 71,4% af de danske it-leverandører ser manglen på medarbejdere som deres største vækstbarriere, og 46,8% af de danske it-virksomheder opgav helt at besætte ledige it-stillinger, da der ikke var ansøgere til dem.

”I et marked, hvor der er så stor efterspørgsel efter kompetencer, er man nødt til at lytte til, hvad medarbejderne efterspørger. For man kan ikke bare gå ud og finde nye folk. Og man risikerer, at det går ud over forretningen, hvis man ikke kan skaffe de rigtige folk,” uddyber Torben Tronborg.

36,5% af it-leverandørerne har da også måtte sige nej til ordrer og opgaver i 2023, mens 34,1% måtte udskyde videreudvikling og innovation, fordi de ikke kunne finde de rette kompetencer til det.

Lyt til medarbejderne og skab de rigtige rammer

Spørger man medarbejderne om, hvad de selv gerne vil fokusere på i løbet af de næste år, handler det stadig i høj grad om work-life balance, trivsel og muligheden for at kunne avancere indenfor sit felt.

”Som leder er det vigtigt, at du ikke bare sætter de forretningsmæssige rammer for dit team, men at du også giver mulighed for den personlige udvikling hos den enkelte medarbejder. Ellers risikerer du, at de forsvinder til en konkurrent. Så medarbejdernes ønsker bør også være et af lederens helt store fokusområder i 2024,” slutter Torben Tronborg.

Er dine lønudgifter for høje eller for lave?

Hvert år udarbejder IT-Branchen en lønstatistik baseret på indberetninger fra over 7.500 medarbejdere fordelt på hele branchen.

Statistikken er ikke blot en nyttig reference, men også et vigtigt redskab for ledelsen, da den giver præcise svar på lønelementer som fast månedsløn, bonus og pension for fagets forskellige jobtitler opdelt efter virksomhedsstørrelse, alder og geografi.

Derudover kan statistikken også tjene som en indikation af, hvilke lønreguleringsfaktorer branchen som helhed vil bringe med sig til de kommende lønforhandlinger.

Kontakt Bjørn Borre, bjb@itb.dk, hvis du er interesseret i at få adgang til IT-Branchens lønstatistik.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *