Coding Class

Alle børn skal have kompetencer til at navigere i en stadig mere digital verden. Men det er ikke længere nok at være superbruger, hvis vi som samfund fortsat skal vise vækst og velstand har vi brug for at IT kommer på skoleskemaet. Derfor har vi bragt en ny faglighed ind i folkeskolen.

IT-Branchen har i samarbejde med en række medlemsvirksomheder og kommuner landet over etableret Coding Class projektet. Kort fortalt går Coding Class ud på at lære børn at være kreative og innovative med teknologi. Børnene koder en løsning, der typisk præsenteres ved et virksomhedsbesøg til sidst. 

Mere end 23.000 skoleelever har indtil videre været med i Coding Class. I skoleåret 2021/2022 er alle 6. klasser i Odense med igen, ligesom 3000 elever i København er med.

Nye skoler og kommuner kommer løbende til og alle er velkommen til at deltage, ligesom vi også hele tiden er på udkig efter virksomheder, der vil tage imod eleverne.


Coding Class i folkeskolen

Projektet blev etableret tilbage i 2016 og er rettet mod 6. klasser, Coding Class har siden hen oplevet stigende opbakning fra både erhvervslivet, kommuner og skoler landet over. Coding Class er altså i fuld gang, men vi søger flere kommuner og skoler, der deler vores vision, og som gerne vil være med til at give vores børn og unge den nødvendige kompetencer i et mere digitalt samfund.

Hvis du som lærer er interesseret i at tage del i vores Coding Class lærernetværk eller som skole gerne vil blive en del af Coding Class, så kontakt Mette Lundberg på mel@itb.dk.

Vil du have besøg af en Coding Class?

Flere og flere klasser og skoler kobler sig på Coding Class initiativet. Derfor søger vi endnu flere medlemmer og virksomhedder, der vil støtte op om det gode initiativ ved at tage imod en lokal skoleklasse.

Det tager ikke meget tid og det betyder virkelig meget for elevernes udvikling og interesse for teknologi og IT. I får en super sjov dag, hvor i vil få børnenes perspektiver på jeres udfordringer. Det er særligt i København, Odense og Aarhus der brug for besøgsvirksomheder.

Ny faglighed i folkeskolen

Inspireret af Coding Class har 46 skoler i over et år haft Teknologiforståelse på skoleskemaet i folkeskolen, og midtvejsevalueringen af forsøget peger tommelfingeren opad. Eleverne er blevet mærkbart dygtigere til forstå og anvende teknologi. Især på mellemtrinnet og udskolingen er eleverne blevet langt bedre til at forholde sig til samfundsmæssige og etiske spørgsmål om teknologi.  

Vores vision er at få børn og unge til at tænde på teknologi og it – og at gøre it til en del af den almene dannelse i folkeskolen. Børn og unge skal med it som fag få redskaberne til at være kreative, skabende og problemløsende gennem teknologi.  

Forsøget fortsætter nu frem til 2021, hvor der skal foretages en træffes endelig politisk beslutning om faget skal blive en fast del af den danske folkeskole

Læs mere om forsøgsfaget her

IoT skal nu også på programmet

Grundet interessen og den store opbakning af Coding Class, har IT-Branchen, Skolelederforeningen og Aarhus kommune valgt at gå sammen om også at udvikle et specifikt IoT undervisningsforløb rettet mod folkeskoleklasser. 

På baggrund af erfaringerne fra piloten i Aarhus bliver IoT nu også udbudt for 7. klasser i både Aarhus, Odense og København, i det kommende skoleår.  
Det går IoT i Folkeskolen ud på.

Ønsker du at høre nærmere? Så kontakt Mette.