Minister vil sætte turbo på det digitale sundhedsvæsen

Et nyt sundhedsdataudspil skal understøtte, at de rigtige oplysninger er i de rigtige hænder på det rette tidspunkt, at data bliver brugt til kvalitetsudvikling og forskning, samtidig med at sikkerheden styrkes.

”Fru Jensen skal have et bedre overblik over sit eget forløb. Samtidig skal hun vide, at læger og sygeplejersker har opdaterede oplysninger på hende, uanset om det er i almen praksis eller på sygehuset, og at de derfor kan give den rigtige behandling. Det kræver, at vi bygger broer mellem de digitale systemer på tværs af sundhedsvæsnet”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Med det formål vil sundhedsministeren ændre loven og sætte turbo på arbejdet med at bygge et nyt digitalt overblik, så almen praksis, sygehuset, hjemmesygeplejen og den kommunale akutfunktion kan dele relevante oplysninger og få et fælles opdateret patientoverblik.

Den tilgang er IT-Branchen meget enig i.

”Sundhedsdata handler om samfundets etiske ansvar for at kunne hjælpe til en bedre og mere sikker behandling. Og her er vores standpunkt klart. Det er simpelthen uetisk ikke at bruge data til at redde liv,” siger Freddy Lykke, formand for IT-Branchens sundheds-it udvalg og adm. direktør i Sirenia.

Algoritmer der lærer

Som en del af udspillet har regeringen afsat midler til, at nye digitale teknologier kan afprøves og udvikles i samarbejde med sundhedsvæsenet. Det omfatter bl.a. adgang til relevante anonymiserede data, og vil ifølge IT-Branchen få en stor positiv effekt på udviklingen af fremtidens teknologier på området.

”Uden træning i f.eks. mønstergenkendelse får vi ikke den fulde effekt af kunstig intelligens. At give mulighed for at bruge algoritmer og big data i sundhedssektoren er derfor en afgørende faktor for, at vi kan videreudvikle og forbedre det danske sundhedsvæsen,” udtaler Freddy Lykke.

Danmark står stærkt på sundhedsområdet, fordi vi allerede har store sammenhængende datasæt, og dermed har en helt unik styrkeposition i forhold til at sikre den bedst mulige behandling for den enkelte patient.

Samtidig kunne man dog i vores seneste befolkningsanalyse se, at der stadig er mange danskere, der ikke ønsker at dele deres sundhedsdata med lægen. Og det skaber bekymring.

”Vi skal passe på, at bekymringer og misinformation ikke får danskerne til at lukke ned for deres sundhedsdata. Derfor ligger der en stor kommunikativ opgave i, at undgå det sker. For i sidste ende kan frygten for at dele data koste liv,” siger Freddy Lykke.

Dialog med Sundhedsministeriet

IT-Branchen havde tirsdag besøg fra Sundhedsministeriet til dialog om netop den nye strategi. IT-Branchens udvalg for sundheds-it benyttede dialogen til at kvittere for ambitionerne i og til at understrege, at it-leverandørerne kan være en væsentlig medspiller i at opnå mange af strategiens målsætninger.

”Bedre brug af sundhedsdata handler også om at få data i spil hos de private sundhedsaktører, som borgerne i stigende grad tilvælger, og om at få borgernes egne data ind i systemet. Det skal vi have tænkt godt ind i den digitale infrastruktur,” forklarer Freddy Lykke.

Tankerne er tidligere præsenteret i IT-Branchens Vision for Danmarks sundhedsvæsen 2025.