Hvordan skal vi skabe innovation i sundhedsvæsenet?

Med flere ældre og flere kronikere, men samtidig færre til at forsørge dem, bliver vi nødt til at gentænke sundhedsvæsenet. Men hvordan gør vi det?

Hvem og hvordan skal vi skabe innovation i sunhedsvæsenet

Antallet af borgere på over 80 år vil ifølge Danmarks Statistik være fordoblet i 2040, hvor der vil være 250.000 flere ældre end i dag. Og allerede i 2030 vil der også være op til dobbelt så mange borgere med de mest udbredte kroniske sygdomme i forhold til 2015.

Det betyder, at der kommer et voldsomt større pres på det danske sundhedsvæsen.

Men det bliver svært at løfte den opgave, når der i sundhedssektoren, hvor 30 procent af social- og sundhedspersonalet i dag er over 55 år, ifølge FOA vil mangle 41.000 ansatte inden for social- og sundhedsområdet i landets kommuner i 2028.

It og data skal ændre sundhedssektoren

Det er desværre ikke realistisk at skaffe medarbejdere nok til at kunne håndtere disse udfordringer, og derfor er der brug for ny teknologi og innovation til at klare det stigende pres på vores sundhedsvæsen.

Men den kommer ikke af sig selv. Det kræver, at vi tør åbne op og tænke i nye baner.

Både de offentlige data om borgernes sundhed, samt borgernes egne data om deres sundhed er guld værd, hvis virksomheder skal kunne udvikle nye løsninger til f.eks. tidlig opsporing, personlig forebyggelse, effektiv patienthåndtering, sammenhæng i sundhedsvæsenet osv.

Men tør vi og bør vi invitere virksomheder indenfor i data-varmen for at udvikle løsninger, og på hvilke vilkår?

Deltag i debatten på Folkemødet

Data bliver ikke meget mere følsomme end sundhedsdata, og viden om borgernes sundhed kan være problematisk i de forkerte hænder. Omvendt er data om borgernes sundhed også nøglen til at skabe de nye løsninger.

Skal vi gentænke sundhedsvæsenet, og det er vi nødt til, må vi også finde den svære balance mellem at sikre innovation, forskning og samarbejde gennem effektiv brug af sundhedsdata, samtidig med at vi beskytter patienternes data og integritet.

Så hvad er prisen for at dele data med virksomhederne? Hvad er prisen for ikke at dele data? Og hvordan kan vi bedst understøtte innovation i sundhedsvæsenet?

Vi har ikke alle svarene endnu, men det er afgørende, at vi på tværs af det offentlige og de private sundhedsaktører får fastlagt rammerne, og bliver enige om, hvordan vi bedst sikrer innovation og udvikling i sundhedsvæsenet.

For at kickstarte debatten arrangerer IT-Branchen sammen med Data Redder Liv en debat på Folkemødet om emnet, og vi opfordrer alle med en holdning til emnet, om at komme og deltage.

Sted:
Folkemødet, Bornholm
IT-Paratskibet, Indermolen
Lørdag den 15. juni kl. 13.30

I panelet er:
Birgitte Hass (moderator), adm. direktør i IT-Branchen
Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner
Henning Langberg, direktør i Data Redder Liv
Mads Jarner, direktør i Radiobotics

Se hele programmet på IT-Paratskibet her