Digitalt fokus i kommende sundhedsreform

21 sundhedsfællesskaber, sammenhængende patientforløb og fælles national digitalisering af sundhedsvæsenet var nogle af de ting, statsminister Lars Løkke Rasmussen fremhævede på vores sundhedspolitiske topmøde.

Topmødet satte i år fokus på fremtidens sundhedsvæsen, og hvordan den teknologiske udvikling kommer til at ændre på de krav, vi stiller til indretning, kompetencer og roller for de sundhedsprofessionelle, leverandørerne og patienterne, når vi tænker 5, 10 og 15 år ud i fremtiden.

Ny reform på vej

Statsminister Lars Løkke Rasmussen var også forbi, og han brugte sin taletid på at understrege, at regeringens kommende sundhedsreform blandt andet vil fokusere på at skabe større nærhed, sammenhæng og lighed i sundhedsvæsenet.

Reformen forventes offentliggjort i begyndelsen af det nye år, og selvom statsministeren ikke ønskede at løfte sløret for reformens konkrete indhold, understregede han, at et bærende element i reformen vil blive 21 sundhedsfællesskaber, der både skal sikre bedre patientrejser gennem sundhedsvæsenet og behandling tættere på patienten.

Selvom nærhed vil blive et bærende princip i den kommende sundhedsreform, annoncerede statsministeren dog også, at enkelte områder i sundhedsvæsenet, der i dag varetages regionalt, fremadrettet skal forankres nationalt.

Statsministeren fremhævede blandt andet digitalisering og innovation som områder, der kan gribes mere nationalt an.

På det digitale område er vi nemlig ifølge statsministeren lykkedes langt bedre i det fællesoffentlige regi, end det er tilfældet i Regionerne.

Digital sammenhæng er afgørende for succesen

IT-Branchen har tidligere været ude med en bekymring om, at en reorganisering af sundhedsvæsenet nemt kunne fjerne fokus fra de mange problemer, reformen gerne skulle løse.

”Det er derfor betryggende, at statsministeren fremhæver et sammenhængende sundhedsvæsen som en af den kommende reforms primære udfordringer. Digital infrastruktur og digitale værktøjer er blandt de vigtigste midler til at skabe den ønskede sammenhæng, og det er afgørende, at den kommende reform giver de bedste forudsætninger for at gennemføre de nødvendige digitale investeringer,” siger Birgitte Hass, adm. Direktør i IT-Branchen.

En national forankring af sundhedsvæsenets digitalisering kan være med til at sætte gang i de nødvendige investeringer, men vi skal passe på, at det ikke fører til, at der på flere områder bliver indkøbt ét landsdækkende system.

Sundhedsområdet er generelt præget af flere leverandører med konkurrerende produkter, og det har i høj grad været med til at skabe udvikling og innovation på området.

IT-Branchen mener, at der er et stort behov for at nytænke måden, vi leverer sundhedsydelser på, hvis vi vil give bedre kvalitet og mere nærvær i sundhedsvæsenet. Derfor afleverede IT-Branchen også tidligere sin vision for Danmarks sundhedsvæsen til regeringen, KL og Danske Regioner.

Topmødet arrangeres af IT-Branchen i samarbejde med Dansk Erhverv, Danske Regioner, LIF, Medico industrien og Sundhed Danmark og samler hvert år centrale offentlige såvel som private beslutningstagere på sundhedsområdet.