KUNSTIG INTELLIGENS

ET MARKED MED 37% ÅRLIG VÆKST

Der er ingen tvivl om, at kunstig intelligens har et enormt vækstpotentiale. Allerede i 2022 var det globale marked for AI mere end 136 milliarder dollars (svarende til 960 mia. kr.), og i perioden 2023 til 2030 forventes en årlig vækst i AI-markedet på 37% ifølge Grand View Research.

Hvor mange bruger AI?

I 2021 anvendte mere end 4000 danske virksomheder allerede kunstig intelligens i deres arbejde (Danmarks Statistik). På globalt plan forventes de helt store applikationer at kunne findes inden for sundhedssektoren, reklame- og mediebranchen, risikoanalyser/finansielle analyser, og mange andre sektorer.

Den politiske opbakning til AI er massiv

SPOTLIGHT: Generative AI

Med generative AI er det nu blevet muligt at få AI til at generere billeder eller tekst automatisk ved hjælp af en simpel ‘prompt’.

Med ChatGPT kan AI hjælpe med at skrive første udkast til en artikel eller automatisere research. Og med Midjourney eller DALL-E kan man via en tekst-prompt skabe alverdens billeder.

Disse store AI-drevne sprogmodeller har banet vej for et helt nyt felt, nemlig prompt engineering. I fremtiden skal vi ikke kun uddanne it-kyndige, men også eksperter i at skrive de helt rigtige prompts for at få det helt rigtige output genereret.

HVAD ER KUNSTIG INTELLIGENS?

Kunstig intelligens (AI) er en samlebetegnelse for teknologiske systemer, der er designet til at træffe beslutninger eller foretage vurderinger på samme måde, som mennesker gør. På den måde efterligner AI-systemer menneskets intelligens.

Den mest udbredte form for AI er smal kunstig intelligens, som løser specifikke og afgrænsede opgaver. Vi kender denne type AI fra søgemaskiner, der kan gætte det næste ord i din søgning, eller fra AI-systemer i sundhedssektoren, der kan opdage anomalier ved at analysere scanningsbilleder.

Med fremkomsten af mere avancerede AI-systemer har vi de seneste år taget de første vigtige skridt mod bred kunstig intelligens eller Artificial General Intelligence (AGI). Her øges kompleksiteten, når AI-systemer designes til at kunne gennemføre komplekse og forskelligartede opgaver ved at ræsonnere ud fra menneskelig kognition, sprogforståelse, følelser og abstrakt tænkning. Vi har allerede set de første eksempler med selvkørende biler, der kan genkende objekter i trafikken og træffe beslutninger om, hvordan bilen bør reagere i tilfælde af uheld, trafik eller uforudsete situationer.

VIL DU VÆRE MED?

I vores Policy Boards for NewTech drøfter vi løbende de nyeste digitaliseringsteknologier og har et særskilt fokus på AI.

Som medlem af IT-Branchen er det gratis at være medlem af vores Policy Boards. Vil du være med høre mere, så skriv til Charlotte Holm Billund på e-mail chbi@itb.dk.