Er du gal, det er svært at blive digital

En digitalisering og nytænkning af Orifarms forretning er en del af svaret på, hvordan virksomheden kan fortsætte sit væksteventyr. Men rejsen har ikke været uden knaster.

Er du gal, det er svært at blive digital

At digitaliseringen af ens virksomhed ikke altid er nem, kunne Eva Berner, Executive Vice President for Corporate HR & Communication i Orifarm, fortælle om på den netop afholdte Digitaliseringsmesse Erhverv 2019.

Med en omsætning på over 800 mio. Euro sidste år, og en ambition om at fordoble omsætningen på blot tre år, var den helt store beslutning for ledelsen naturligvis, hvordan man bedst opnåede dette.

”Vi kunne hurtigt se, at forudsætningen for vækst i vores virksomhed ikke bare var en fortsat forretningsudvikling, men i høj grad også handlede om grundlæggende at nytænke og digitalisere os selv. Spørgsmålet var så, hvordan vi fik vores stakeholders med på ideen,” sagde Eva Berner fra Gazelle-scenen på digitaliseringsmessen.

Få bestyrelsen med og placer ansvaret

Først og fremmest handlede det om at få bestyrelsen med om bord, så der var fuld opbakning til virksomhedens digitale transformation.

”Da vi fortalte om at digitalisere forretningen, tænkte mange af bestyrelsesmedlemmerne i starten mest bare på at sætte strøm til nogle eksisterende processer. Så det var en proces at få ændret deres mindset til, hvordan vi rent faktisk kunne gentænke vores forretning og gennem digitaliseringen få mere ud af den,” fortalte Eva Berner.

Med bestyrelsen om bord gik den næste beslutning på, hvor i organisationen man ville placere ansvaret for virksomhedens digitalisering. Og her valgte Orifarm at oprette en ny afdeling, der også indeholdte innovation.

Det gjorde de bl.a. for at sikre, at man ikke for hurtigt blev rullet ind i eksisterende processer og tankegange, men havde et større frirum til at tænke nyt.

Fra agile ambitioner til digital virkelighed

Optimismen og ideerne i både ledelsen og i den nye afdeling fejlede da heller ikke noget.

Men de måtte hurtigt erkende, at mange af de grundprocesser og stamdata, der skulle være grundlaget for transformationen, slet ikke var til stede.

Så fra at tro, at de ”bare” kunne lave en række hurtige agile udviklinger, måtte de i stedet fokusere på, hvordan de først og fremmest kunne gå ind og anskueliggør værdien af digitaliseringen, så de kunne få medarbejderne med på rejsen.

Medarbejderne skal være digitaliseringsklar

En anden knast på vejen var nemlig udfordringen med at forklare medarbejderne, hvad det her nye buzzword egentligt var for noget.

”Det har været en opgave i sig selv at få forklaret og også synliggjort, hvor det er, det skaber værdi i forretningen. Og også hvordan digitaliseringen kan være med til at gør deres job endnu mere interessant fremover. Så det har krævet rigtigt meget af os som ledere, men også af medarbejderne, at vi lige pludselig skulle rumme noget nyt.”

Helt konkret har det også betydet, at Orifarm måtte gentænke, hvordan de ansætter deres medarbejdere. F.eks. i forhold til hvad det er for ansættelsesvilkår, medarbejderne skal have, for at skulle lykkedes med den her transformation – og i forhold til hvilken fleksibilitet og involveringsgrad der skal være til stede i virksomheden.

Digitalisering handler om langt mere end it

Skal man lykkedes med en reel digitalisering af ens forretning, er det ifølge Eva Berner ikke nok, at man blot tænker på implementering af nye it-systemer eller features.

Digitaliseringen skal gennemsyre hele organisationen og ens måde at nytænke ens forretning på.

På baggrund af Orifarms egne erfaringer, har hun derfor følgende råd til virksomheder, der er ved at digitalisere deres virksomhed:

  1. Få ledelsen med. Det er vigtigt, at både bestyrelsen og topledelsen er med. De skal være gode til at tale om det og vise, at de tror på projektet.
  2. Brug DNA’et som løftestang. Oversæt ambitionerne og buzzwordene, så de giver mening i medarbejdernes hverdag – og især i forhold til den eksisterende kultur.
  3. Vær villig til at eksperimentere og investere. Men være klar over, at det ikke altid går godt. Det er en del af hele den her proces, som man skal igennem, for at blive klogere.
  4. Synliggør resultaterne. Og fortæl det i et sprog, som er (aner)kendt i organisationen

Om Orifarm
Virksomheden blev grundlagt af Birgitte and Hans Bøgh-Sørensen i 1994, og er i dag Europas største leverandør af parallelimporteret medicin. Sidste år havde virksomheden en omsætning på 800 mio. Euro og 1.200 ansatte fordelt på ni lande.