ITB Generalforsamling 2015

16 februar 2015
Indkaldelse til generalforsamling i IT-Branchen 2015!

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetællere
  • Årsberetning
  • Årsregnskab til godkendelse
  • Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingent og indskud
  • Behandling af indsendte forslag
  • Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Andre forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen, skal forelægges hovedbestyrelsen skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til bha@itb.dk.

M.h.t. regnskaberne kan disse før generalforsamlingens afholdelse forevises ved henvendelse til sekretariatet.

Efter generalforsamlingen holder vi traditionen tro årsmøde med spændende indlæg og netværksmuligheder.

Dato: 19. marts 14:00 – 14:45

Sted: Børsen – Børssalen

Adresse: Slotsholmsgade, 1217 København K

Tilmeldingsfrist: 12 marts 2015

Pris: ITBs generalforsamling er kun for medlemmer af IT-Branchen.

Vilkår: Afbud senest torsdag den 12. marts 2014 til Ditte Møller Kjeldsen på mail: dmk@itb.dk