Webinar: Cyber- og informationsstrategi på det strategiske niveau

Få indsigt i, hvilke kompetencer virksomhedsledere og bestyrelsesmedlemmer bør tilegne sig inden for cyber- og informationssikkerhed, samt hvilke strategiske værktøjer der kan styrke virksomhedens modstandsdygtighed og konkurrencedygtighed

Coronavirus spreder sig til computere

Dato & tidspunkt

Lokation

WEBINAR

Kategori

Har du den fornødne viden om cyber- og informationssikkerhed for at kunne træffe de rigtige beslutninger og stille de rigtige spørgsmål?

For danske virksomheder er det ikke længere et spørgsmål OM man bliver ramt af et cyberangreb, men HVORNÅR. Cyberangrebene på henholdsvis Maersk og Demant og mange andre større eller mindre virksomheder har fyldt meget i mediebilledet de sidste par år. Udviklingen har betydet at cyber- og informationssikkerhed er rykket ind som et uundgåeligt tema på direktions- og bestyrelsesmøderne i danske virksomheder.

Men hvilken viden om og kendskab til cyber- og informationssikkerhed bør man have som bestyrelsesmedlem eller virksomhedsleder? Og hvordan arbejder man bedst med cyber- og informationssikkerhed på et strategisk niveau?

Mandag den 7. juni 2021, kl. 15.30 – 17.00
Læs programmet og tilmeld dig her
Det er gratis for alle at deltage

Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer, IT-Branchen, Dansk Erhverv, DI Digital, Dansk Standard og Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL) inviterer til webinar om cyber- og informationssikkerhed på det strategiske niveau.

Målet med webinaret er at give bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsledere indsigt i den nyeste viden om cybersikkerhed, cyberrisici og modstandsdygtighed. Herved styrkes evnen til at kunne indgå som relevant sparringspartner og ultimativt ansvarlig i forhold til de cybersikkerhedsrisici, virksomhederne står overfor.

Det får du ud af det:

  • Viden om cyber- og informationssikkerhed i et ledelses- og bestyrelsesperspektiv
  • Overblik over i det aktuelle trusselsbillede
  • Indblik i hackernes værktøjskasse
  • Indsigt i standardernes værdi ift. at håndtere cyberrisici

Målgruppe:

Personer i ledelser, direktioner og bestyrelser samt andre, som arbejder med virksomhedens cyber- og informationssikkerhed på et strategisk niveau.