Efter persondataforordningens ikrafttræden, er der indført regler om at brud på persondatasikkerheden skal anmeldes til Datatilsynet og de registrerede skal underrettes i visse tilfælde.
 
Reglerne om anmeldelse stiller store krav til virksomhederne, der skal have et beredskab klar, for det tilfælde at datasikkerheden kompromitteres. Kom og hør specialisternes gode råd og advarsler mod faldgruber, når der sker brud på sikkerheden.

Bliv klogere på:

  • Hvordan et sikkerhedsbrud tackles og anmeldes indenfor tidsfristen på 72 timer
  • Etablering af beredskabsplan og kriseteam
  • Dokumentation til senere brug
  • Håndtering af Datatilsynets supplerende spørgsmål
  • Når sagen kommer i medierne
  • Gennemførelse af risikoanalyser og opgørelse af konsekvenser i brudsituationen mv.

Du får praktisk og juridisk råd til håndtering af sikkerhedsbrud og etablering af beredskab som del af compliancearbejdet, og indsigt i en række værktøjer, der kan anvendes i den juridiske og praktiske håndtering af situationen.

Fredag den 5. april 2019, kl. 09.00 – 12.00
Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K
Læs mere og tilmeld dig her


Pssst…. Vi afholder også eventet i Viborg torsdag den 2. maj, kl. 09.00 – 12.00 – tilmeld dig her