Sådan bruger du driftsaftalen D17

Deltag og hør om mere om brugen af D17

Dato & tidspunkt

Lokation

WEBINAR

Kategori

D17 er en driftsaftale udarbejdet i samarbejde med DANSK IT og Danske IT-Advokater i 2017 og løbende opdateret, senest i version 2020. D17 repræsenterer derfor et ”ægte” fælles afsæt for, hvad markedets aktører mener en IT-driftsaftale skal regulere.

Dermed også et mindre ressourcekrævende udgangspunkt for at indgå IT-driftsaftaler. Aftalen er allerede udbredt på markedet i Danmark, og opfattes af mange som et mere tilgængeligt alternativt til den nye K04, der er blevet offentliggjort i august 2020.

DAHL Advokatfirma har deltaget som en af de centrale aktører i tilblivelsen af D17. Dermed har DAHL en dyb indsigt i aftalens mekanismer. Uanset at der er tale om et fælles afsæt, er der ikke tale om en egentlig agreed standard. Aftlaen indeholder fortsat en række bestemmelser, som leverandørsiden bør notere sig som opmærksomhedspunkter.

Deltag og hør om disse opmærksomhedspunkter og om mulighederne for adgangen til en light version af kontrakten og forskellene mellem disse. Hør også om en række gode råd til udfyldelsen af bilagspakken til D17.

Onsdag den 18. november 2020, kl. 09.00 – 10.30
WEBINAR

TILMELD DIG HER
For medlemmer af IT-Branchen er det gratis at deltage, for ikke-medlemmer koster det 250,- kr. ekskl. moms


Arrangementet afholdes af Claus F. Sørensen og Tim K. Nielsen, begge certificerede IT-advokater og partnere hos DAHL.

Claus F. Sørensen har gennem 25 år beskæftiget sig indgående med forhandling af IT-kontrakter og IT-retlig rådgivning. Det har givet ham dybt kendskab til branchen og en god forståelse for tekniske forhold og forretningsmodeller indenfor informationsteknologien. Claus F. Sørensen er en ofte brugt rådgiver i forbindelse med M&A-transaktioner på området for informationsteknologi.

Han er uddannet og certificeret mediator og voldgiftsdommer og bistår ofte erhvervskunder med håndtering af konflikter på området. Han foretrækker dog at forebygge gennem veldisponerede, forståelige og anvendelige kontrakter.

Blandt Claus F. Sørensens andre fagområder er rådgivning til leverandører og kunder inden for kontraktstyring- og administration, og om etablering og sikring af virksomheders IP-rettigheder. Claus F. Sørensen er leder af DAHLs afdeling for IT & IP.

Tim K. Nielsen er certificeret IT-advokat og arbejder primært med teknologi- og IT-retlige forhold som f.eks. IT-anskaffelser, outsourcing og managed services, persondataret, licensforhold og konfliktløsning.

Desuden yder Tim Nielsen selskabsretlig og generel kommerciel rådgivning og forhandling – særligt til teknologivirksomheder.

Tim Nielsens personlige forkærlighed for iværksættermiljøet gør, at han jævnligt rådgiver opstartsvirksomheder, ligesom han er gæsteforelæser på bl.a. Københavns Erhvervsakademi.