Outsourcing og finansielle virksomheder

Leverer du IT-ydelser til en finansiel virksomhed? Kender du i så fald de regler, der gælder for sådanne ydelser – og aftalerne?

Dato & tidspunkt

Lokation

WEBINAR

Kategori

Leverer du IT-ydelser til en finansiel virksomhed? Kender du i så fald de regler, der gælder for sådanne ydelser – og aftalerne? Og var du klar over, at de blev lavede om for nyligt?

Deltag i dette webinar, hvor der gives et overblik over reglerne. Ligeledes gennemgås typiske faldgruber og opmærksomhedspunkter. F.eks. ift. brug af cloud hos finansielle virksomheder, brug af underleverandører, krav om godkendelser osv.

Formålet er at give et bedre indblik i kravene. Dels så leverandøren kan tage højde for disse i forhandlingen med kunden. Men også så leverandøren bedre kan forstå – og prissætte – den øgede risiko, levering af IT-ydelser til finansielle virksomheder medfører.

Onsdag den 13. januar, kl. 09.00 – 10.00
Afholdes som webinar

For medlemmer af IT-Branchen er det gratis at deltage. For ikke-medlemmer koster det 250,- kr. ekskl. moms.

TILMELD DIG HER

Webinaret afholdes af Claus F. Sørensen og Tim Nielsen, begge certificerede IT-advokater og partnere i DAHL.