NIS 2-direktivet: Kritisk infrastruktur og kontraktuel understøttelse

Har du styr på de nye krav vedrørende kritisk infrastruktur og behovet for kontraktuel understøttelse? Deltag og få en gennemgang af det, du skal vide om det nye NIS 2-direktiv.

Billede af abstrakt træbygning

Dato & tidspunkt

Lokation

VIRTUELT

Kategori

I foråret 2022 blev der opnået principiel enighed om udkastet til NIS 2-direktivet (Net- og Informationssikkerhedsdirektivet). Direktivet, som forventes implementeret i medlemsstaterne i løbet af 2024, har til formål at skærpe krav til informationssikkerhed inden for EU i forhold til det nugældende NIS-direktiv fra 2018.

På webinaret får du gennemgået de væsentligste ændringer i forhold til det nuværende direktiv med særligt fokus på de områder, hvor NIS 2-direktivet vil føre til skærpede krav til kunder og leverandører.

Vi kommer bl.a. omkring:

  • Øgede krav til topledelsens involvering
  • Inklusion af nye sektorer
  • Introduktion af en række nye minimumskrav
  • Notifikationskrav i relation til sikkerhedsbrud
  • Skærpelse af strafsanktioner ved manglende overholdelse af NIS 2-direktivets krav

Derudover ser vi på, hvordan NIS 2-direktivet bør håndteres kontraktuelt set ud fra et leverandørsynspunkt.

Webinaret faciliteres af specialisterne Frans Skovholm og Arly Carlquist fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Advokat (L) og partner Frans Skovholm arbejder til dagligt med kontrakter, compliance og risikohåndtering. Frans har specialiseret sig i at arbejde systematisk med risikohåndtering og rådgivning omkring ISMS-ledelsessystemer herunder ISO 27001.

Specialistadvokat Arly Carlquist har i mere end 25 år beskæftiget sig med alle typer af IT-aftaler, herunder systemudviklings-, outsourcing-, cloud-, distributions-, konsulent- og softwarelicensaftaler m.v. og de hertil relaterede juridiske og kommercielle problemstillinger.


Onsdag den 5. oktober, Kl. 09.00 – 10.00
AFHOLDES SOM WEBINAR

Webinaret er kun for medlemmer af IT-Branchen og klienter af DAHL. Det er gratis at deltage.