Netværk Sjælland: Møde #2

Deltag i andet møde i 2019 i Netværk Sjælland: Inspiration, sparring, dialog og godt netværk

Netværk Sjælland: Første møde

Dato & tidspunkt

Kategori

Inspiration, sparring, dialog og godt netværk

I inviteres hermed til andet møde i IT-Branchens Netværk Sjælland.

Edora byder velkommen på Charlottenlund slot under overskriften ”IT er et kultur-kommercielt-mix”

Edora overtog I sommeren 2017 Charlottenlund Slot, med det formål at skabe et kreativt rum for samarbejde, ideudvikling og vækst i et kultur-kommercielt-mix. Mads Hedegaard fra Edora fortæller om historien, mulighederne og hvordan status er her to år efter overtagelse Slottet.

Edoras egen succes som leverandør i it-branchen skyldes ifølge Mads ikke kun deres løsning og måden hvorpå de er gået til markedet som han vil fortælle mere om, men også deres kodex omkring Kunde-Leverandørforhold, som Edora har defineret et regelsæt for i samarbejde med andre førende IT leverandører i Danmark. Dette er siden præmieret og bakkes desuden op af IT-Branchen.


Tilmeld dig her
Torsdag den 9. maj, kl. 14.30 – 17.00
Charlottenlund Slot, Jægersborg Allé 1, 2920 Charlottenlund


Tanken bag dette initiativ er at skabe grobund for inspiration, sparring, dialog og netværk mellem virksomhedsledere i IT-Branchen.

Konceptet er at vi inviterer til 4 årlige møder på Sjælland, hvor det handler om at mødes hos et medlem i IT-Branchen, som indleder mødet med et 30 min. indlæg med godt fagligt niveau, som er alment interessant for branchen. Oplægget er dialogorienteret og leder ofte videre til en generel debat/dialog.

Ud over oplæg fra netværksværten, rapporteres der fra IT-Branchens politiske udvalgsarbejde og deltagerne i netværket får en god orientering og mulighed for indspark.

Udover Netværk Sjælland afholder vi også Netværk Jylland.