Netværk Sjælland: Møde #2

Deltag i andet møde i 2019 i Netværk Sjælland: Inspiration, sparring, dialog og godt netværk

Inspiration, sparring, dialog og godt netværk

I inviteres hermed til andet møde i IT-Branchens Netværk Sjælland.

Edora byder velkommen på Charlottenlund Slot. Mere info følger.


Tilmeld dig her
Torsdag den 9. maj, kl. 14.30 – 17.00
Charlottenlund Slot, Jægersborg Allé 1, 2920 Charlottenlund


Tanken bag dette initiativ er at skabe grobund for inspiration, sparring, dialog og netværk mellem virksomhedsledere i IT-Branchen.

Konceptet er at vi inviterer til 4 årlige møder i Jylland, hvor det handler om at mødes hos et medlem i IT-Branchen, som indleder mødet med et 30 min. indlæg med godt fagligt niveau, som er alment interessant for branchen. Oplægget er dialogorienteret og leder ofte videre til en generel debat/dialog.

Ud over oplæg fra netværksværten, rapporteres der fra IT-Branchens politiske udvalgsarbejde og deltagerne i netværket får en god orientering og mulighed for indspark.

Udover Netværk Sjælland afholder vi også Netværk Jylland.