Launchmøde: D17 v. 4.0

Invitation til launchmøde om frigivelsen af D17 version 4.0: Få første bud på en cloud-regulering i danske driftskontrakter

2 personer gennem hul i bogreol

Dato & tidspunkt

Lokation

Dansk IT, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø

Kategori

D17 har for længst vundet indpas som en accepteret branchenorm som kontrakt. D17’s anvendelsesområde er standardiseret IT-drift i feltet mellem cloud/SaaS og ”fuld outsourcing” (EaaS). Arbejdsgruppen bag D17 arbejder løbende på at opdatere D17, og den 10. maj 2022 frigives version 4 af D17.

Version 4 er den hidtil mest gennemgribende opdatering af kontrakten, og som en af de væsentligste nyskabelser, understøtter D17 nu også brugen af Public Cloud ydelser som en del af de services der skal leveres under kontrakten. Anvendelsesområdet for D17 udvides derved markant.

Herudover er D17 opdateret på en række andre væsentlige områder, eksempelvis:

  • Reguleringen af ansvar og opgaver omkring kundens tredjepartskontrakter
  • Adressering af kravene til IT-sikkerhed
  • Tilgangen til håndteringen af overdragelsesplaner og ophørsbistand
  • Introduktion og regulering af Kritiske Servicemål
  • “Fix and deliver first, settle later”
  • Ansvarsregulering ved persondatakrænkelser

Det har fortsat været en afgørende præmis for arbejdet, at IT-Branchen, Dansk IT og Danske IT-Advokater at kontrakten har karakter af et agreed document, og at den derfor fortsat udtrykker en markedsstandard på området. Formålet med denne introduktion er at give deltagerne et overblik over nyskabelserne og give et indblik i motiverne bag den valgte formuleringer og løsninger på de reguleringstemaer som er ændret i den nye version.

Tirsdag den 10. maj, 09.00 – 12.00
Afholdes hos Dansk IT, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø

Program

Kl. 09.00 – 09.30: Introduktion til D17 og kontraktens relevans – hvad skal en standardkontrakt for drift og infrastrukturydelser kunne håndtere i 2022? 
Med udgangspunkt i den nye version af D17 og nyskabelserne heri drøfter indlægget, hvad en standardaftale for drift og infrastrukturydelser skal kunne håndtere, og hvad cloududviklingen i det hele taget betyder for it-kontraktretten 
v. Henrik Udsen, professor, Københavns Universitet og medlem af Dansk IT’s IT-Jura fagråd

Kl. 09.30 – 10.30: D17 v4 introduceres med fokus på nyskabelserne – cloudunderleverancer og en række andre forhold
Version 4 er den hidtil mest gennemgribende opdatering af D17, og som en af de væsentligste nyskabelser, understøtter kontrakten nu også brugen af public cloud ydelser som en del af de services der skal leveres under kontrakten. Anvendelsesområdet for D17 udvides derved markant. D17 er endvidere opdateret på en række andre væsentlige områder, herunder reguleringen af ansvar og opgaver omkring kundens tredjeparts-kontrakter, adressering af kravene til IT-sikkerhed og tilgangen til håndteringen af overdragelsesplaner og ophørsbistand.
v. arbejdsgruppens repræsentanter fra DIT og IT Branchen

Kl. 10.30 – 11.15: Indlæg om IT-sikkerhed og emnets relevans i forhold til de øgede trusler om cyberattacks
Arbejdsgruppen fortæller om planerne om det videre arbejde, herunder om modelbilagene til kontrakten, IT-sikkerhed har fået øget attention i D17 v4. Med afsæt i D17 gennemgås handlingsmønstret i forbindelse med et sikkerhedsbrud, herunder de juridiske opgaver der ligger i handlingsplanen.
v. Thomas Kristmar, Director, PwC og medlem af Dansk IT’s fagrådet for informationssikkerhed

Kl. 11.15 – 12.00: Netværk og erfaringsudveksling

IT-Branchen, Danske IT-Advokater og Dansk IT er værter ved arrangementet og der vil være en sandwich til frokost. Vi glæder os til at byde jer velkommen.