Konsulentaftaler: Hvordan udarbejder du den gode aftale?

Deltag i dette webinar og bliv klogere på udarbejdelsen af konsulentaftaler, så du ikke ender i en beskatningssituation.

Dato & tidspunkt

Lokation

WEBINAR

Skattestyrelsen har øget fokus på, om en konsulent i skattemæssig forstand er selvstændig eller lønmodtager. Deltag i dette webinar og bliv klogere på udarbejdelsen af konsulentaftaler, så du ikke ender i en beskatningssituation.


Det kan have store skattemæssige konsekvenser, hvis et konsulentforhold viser sig i realiteten at være et ansættelsesforhold. Til dette webinar giver vi en introduktion til en række af de forhold, I skal være opmærksomme på, når der indgås konsulentaftaler. Dette gælder både inden indgåelsen af en konsulentaftale, men også selve indholdet af denne aftale, som kan variere alt afhængigt af de nærmere omstændigheder.

Derfor inviterer vi til dette webinar om konsulentaftaler, så du ikke ender i en beskatningssituation, hvis du arbejder som selvstændig it-konsulent.

Torsdag den 28. september 2023, kl. 10.00 – 11.00
Afholdes som webinar

Det er kun muligt for medlemmer af IT-Branchen og klienter hos DAHL at deltage. Det er gratis, men tilmelding er påkrævet.


Webinaret udbydes i samarbejde med DAHL Advokatpartnerselskab og faciliteres af:

Tim Krarup Nielsen, Advokat/Partner
Tim Krarup Nielsen er certificeret IT-advokat og arbejder primært med teknologi- og IT-retlige forhold, som f.eks. IT-anskaffelser, outsourcing og managed services, partneraftaler, licensforhold og konfliktløsning. Derudover arbejder han med persondataretlige forhold af enhver art, og han er en ofte anvendt oplægsholder af bl.a. IT-Branchen. Tim har desuden en personlig forkærlighed for iværksættermiljøet som gør, at han jævnligt rådgiver opstartsvirksomheder.

Maria Hygum Fleischer, Specialistadvokat (H), LL.M
Maria Hygum Fleischer har mange års erfaring inden for det skatteretlige område, og hendes primære speciale er førelsen af sager vedrørende skat, moms og afgifter i det administrative klagesystem og ved domstolene. Hun bistår på alle stadier af konflikter og tvister med skattemyndighederne; ved skattemyndighedernes indledende forespørgsler og undersøgelser, ved løbende strategiske overvejelser, samt ved selve førelsen af klage- og retssagerne.