Klager over offentlige it-udbud

Giver det overhovedet mening at indgive en klage over et offentligt it-udbud – og hvad er processen i så fald?

Dato & tidspunkt

Lokation

WEBINAR

Kategori

Konkurrencen om offentlige opgaver er ofte både hård og tidskrævende for tilbudsgivere, og derfor kan frustrationen over at blive forbigået eller opleve fejl i forbindelse med et udbuds gennemførelse ofte være meget stor for de tilbudsgivere, der har lagt mange kræfter i sit tilbud. Derfor opstår spørgsmålet ofte, hvilke muligheder der er for at gøre indsigelse over en udbudsproces.

Klagenævnet for Udbud behandler klager over offentlige myndigheders overtrædelser af udbudsreglerne. Klagenævnet er 1. instans for udbudsretlige klager, og det er derfor vigtigt for både tilbudsgivere og ordregivere at være bekendte med reglerne for Klagenævnet for Udbud, herunder hvorledes en klage håndteres i praksis.

På webinaret får du kendskab til, hvorledes en klagesag forløber ved Klagenævnet for Udbud, herunder hvilke sanktioner Klagenævnet for Udbud kan pålægge samt hvilke risici, der er forbundet med en klagesag ved Klagenævnet for Udbud. Webinaret vil derudover indeholde øvrige relevante problemstillinger, herunder klagefrister samt reglerne for opsættende virkning ved indgivelse af en klage over en udbudsproces.

Deltag og hør Thomas Grønkær advokat/partner i DAHL Advokatfirma give input til, hvorledes leverandører skal håndtere en klagesag i praksis. Du får praktiske og juridiske tips og tricks til, hvordan din virksomhed skal håndtere en klagesag, herunder hvilke relevante problemstillinger, der er forbundet med en klagesag ved Klagenævnet for Udbud.

Tirsdag den 22. september 2020, kl. 9.00 – 10.30
Afholdes som webinar

På webinaret vil følgende emner bl.a. blive behandlet:

  • Hvordan skaffer en leverandør indsigt i ordregivers evalueringsnotater?
  • Skal en leverandør gøre indledende indsigelse overfor ordregiver?
  • Hvilke strategiske overvejelser er der forbundet med håndtering af klagesager?
  • Hvad er en ”standstill-periode” og hvilke klagefrister gælder?
  • Hvad betyder opsættende virkning og midlertidig opsættende virkning?
  • Hvordan forløber en typisk klagesag hos Klagenævnet for Udbud?
  • Hvilke sanktioner har Klagenævnet for Udbud, herunder annullation, ”uden virkning”, økonomisk sanktion, ophør af kontrakt samt erstatning
  • Hvilke omkostninger er der forbundet med en klage?

Webinaret udbydes i samarbejde med DAHL Advokatfirma og faciliteres af Thomas Grønkær, advokat/partner i DAHL.

Thomas Grønkær er certificeret IT-advokat og rådgiver både private leverandører og offentlige myndigheder om it-udbud, herunder udbudsprocesser, kontraktgrundlag og evaluering af tilbud. 

Han har stor erfaring med at udarbejde kontraktgrundlag, udarbejde og kvalitetssikre udbudsmateriale og tilbudsmateriale samt i at deltage i kontraktforhandlinger. Thomas Grønkær underviser desuden i udbudsret, specifikt om gennemførelse og deltagelse i IT-udbud. 

Endelig har Thomas Grønkær også stor erfaring med at føre sager ved Klagenævnet for Udbud, domstolene og Voldgiftsretten