Kommunal Digital Inspirationsdag

Kom til Kommunal Digital Inspirationsdag sammen med Vejle Kommune.

Dato & tidspunkt

Lokation

Afholdes hos AI Innovation House

Kommunerne står konstant overfor et krav om effektivisering og udvikling til glæde for borgerne. IT-Branchen ønsker på denne baggrund at styrke dialogen om innovative digitaliseringsprojekter – til fælles glæde og inspiration. Derfor afholder vi løbende Kommunale Digitale Inspirationsdage sammen med kommuner rundt om i Danmark.

Onsdag den 4. oktober 2023 afholder vi sammen med Vejle Kommune og AI Innovation House en Kommunal Digital Inspirationsdag med temaet: Fremtidens attraktive arbejdsplads.

Onsdag den 4. oktober 2023, kl. 08.30 – 14.00
Afholdes hos AI Innovation House
Innovations Allé 3, 7100 Vejle


Vejle Kommune vil aktivt bruge digitalisering og data til at skabe attraktive arbejdspladser, så de fastholder medarbejdere og gør sig attraktive som arbejdsplads, når de skal rekruttere nye. Vejle Kommune arbejder derfor målrettet på at udnytte den teknologiske udvikling, sådan at de kan frigøre tid til kerneopgaverne, mindske nedslidning og ensformige arbejdsprocesser, sikre inklusion af medarbejdere og meget andet.  

I Vejle Kommune har de flere forskellige indfaldsvinkler til at skabe den attraktive arbejdsplads. De vil bl.a.

  • Optimere arbejdsgange, sådan at de frigør ressourcer til borgernære opgaver
  • Reducere rutineprægede opgaver og derved styrke medarbejdernes arbejdsglæde
  • Reducere fysisk og psykisk belastende arbejdsopgaver og øge medarbejdernes sundhed. F.eks. kan ny teknologi aflaste fysisk hårdt arbejde, så medarbejderne oplever mindre nedslidning og kan fastholdes på arbejdsmarkedet længere
  • Udnytte teknologiens muligheder til at skabe arbejdspladser for alle – også de der i dag har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. F.eks. kan tale-til-tekst-teknologi hjælpe medarbejdere med udfordringer i deres sprog-, læse- eller skrivefærdigheder
  • Anvende data aktivt til at identificere og udvikle arbejdsprocesser, der med fordel kan optimeres
  • Blive klogere på fremtidens generation af medarbejdere, sådan at vi forstår og møder deres forventning til, hvilke digitale værktøjer en arbejdsplads skal tilbyde, og på den måde bliver i stand til at tiltrække nye generationer.

I Vejle Kommune arbejdes der allerede med brug af virtuelle møder for at skabe en fleksibel arbejdsplads. Og der er mere end 60 RPA-processer i drift, der aflaster administrative medarbejderes rutineprægede arbejdsopgaver.

Men Vejle Kommune er klar til næste skridt. De vil forstå og omsætte den nyeste teknologi til at skabe attraktive arbejdspladser. Det gælder for sosu-assistenten på plejehjemmet, pædagogen i daginstitutionen, sagsbehandleren i Jobcenteret osv. Kort sagt ønsker Vejle Kommune at udnytte den digitale transformation og skabe de mest attraktive arbejdspladser blandt alle kommuner.


Hvorfor skal du deltage?

Inspirationsdagen er kun for medarbejdere i kommunerne samt de leverandører som er talere på dagen. Det er gratis at deltage, men tilmelding er påkrævet.

Du kommer til at høre om konkrete it-løsninger på inspirationsdagen. Her skal vi i fællesskab finde de gode løsninger, der kan gøre kommunerne i stand til at omsætte den digitale transformation til at forbedre de kommunale velfærdsydelser. Eller sagt med andre ord. Løsninger, der kan gøre alle kommuner til danmarksmester i at omsætte fremtidens digitale løsninger til værdi for borgerne.