Hvad gør du når it-projektet er kørt fast?

Få overblik og gode redskaber til at håndtere sådan situationer på en konstruktiv måde

ITB&DAHL6

Dato & tidspunkt

Kategori

Mange kunder og it-leverandør samarbejder i dag uden klare og opdaterede rammer for, hvad der skal leveres hvornår. De løsere rammer accepteres, måske fordi partnerne har lært at behov og it-projekterne ændrer sig over tid.  

Jeres kontrakt indeholder måske muligheder for erstatning eller forholdsmæssigt afslag ved utilfredshed med leverancen. Men de er teoretiske og står sjældent mål med værditabet, hvis samarbejdet bringes til ophører – en proces der i sig selv er tidskrævende og kan lede til uenigheder partnere imellem. 

Dine traditionelle muligheder for at opsige kontrakter, søge erstatning mm. er altså tæt på værdiløse, hvis dit it-projekt har mange afhængigheder. 

Så hvordan tænker du i nye baner omkring regulering af adfærd, kvaliteten af leverancerne, økonomi mm? Det kan være en afgørende faktor for, at uenigheder bliver løst hurtigt uden at gå på kompromis med de eksisterende leverancer. 

Vi giver dig til dette event et overblik og indblik i både gode og mindre gode redskaber til, hvordan du kan håndtere situationer som dette på en konstruktiv måde. Onsdag den 26. februar 2020, kl. 09.00 – 11.30
Der er morgenmad fra kl. 08.30

Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K
Tilmeld dig her


Arrangementet udbydes i samarbejde med DAHL Advokatfirma og faciliteres af Claus F. Sørensen, Advokat (L), cand.merc.jur./Partner i DAHL.

Claus F. Sørensen har gennem 25 år beskæftiget sig indgående med forhandling af IT-kontrakter og IT-retlig rådgivning. Det har givet ham dybt kendskab til branchen og en god forståelse for tekniske forhold og forretningsmodeller indenfor informationsteknologien. Claus F. Sørensen er en ofte brugt rådgiver i forbindelse med M&A-transaktioner på området for informationsteknologi.

Han er uddannet og certificeret mediator og voldgiftsdommer og bistår ofte erhvervskunder med håndtering af konflikter på området. Han foretrækker dog at forebygge gennem veldisponerede, forståelige og anvendelige kontrakter.

Blandt Claus F. Sørensens andre fagområder er rådgivning til leverandører og kunder inden for kontraktstyring- og administration, og om etablering og sikring af virksomheders IP-rettigheder.

Claus F. Sørensen er leder af DAHLs afdeling for IT & IP.