Govtech: et nyt dansk vækstområde?

Er govtech et nyt dansk vækstområde, som samtidig kan øge innovationen i den offentlige sektor?

Dato & tidspunkt

Kategori

Er govtech et nyt dansk vækstområde, som samtidig kan øge innovationen i den offentlige sektor? Det sætter IT-Branchen i samarbejde med Altinget og Erhvervsministeriet fokus på, når vi inviterer til Govtech konference.

’Govtech’ (government technology) er en fællesbetegnelse for virksomheder, der leverer innovative teknologiske ydelser til offentlige myndigheder – fx i form af sporing af karteldannelser eller nye typer software inden for undervisningsområdet. Ny teknologi rummer muligheden for at forbedre og effektivisere offentlige løsninger, og forventes at spille en stor rolle i fremtiden. Investering i og udvikling af nye smarte løsninger er afgørende for, at den offentlige sektor kan imødekomme borgernes forventning om stadig smartere og bedre offentlige services indenfor de givne økonomiske rammer. Således er der store potentialer, som danske virksomheder kan udnytte.

Onsdag den 27. februar 2019, kl. 09.00 – 12.30
Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K

Det er gratis for alle at deltage
Se programmet og tilmeld dig her

Formålet med konferencen er at belyse potentialer og udfordringer ved øget brug af govtech i Danmark. Der vil bl.a. være oplæg fra Erhvervsministeriet, der har igangsat en govtech-indsats, som skal adressere barrierer og muligheder for øget samarbejde mellem det offentlige og teknologivirksomheder, herunder ved at skabe lige vilkår for store og små virksomheder samt udbrede en mere problemdreven tilgang til indkøb blandt offentlige aktører. Der vil desuden være indlæg fra Digitaliseringsstyrelsen, som i regi af Sammenhængsreformen har fokus på hurtigere udbredelse af ny teknologi til offentlige myndigheder. Endelig vil der være indlæg fra både danske og internationale virksomheder, som har erfaring med at levere teknologiske løsninger til det offentlige.