Generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling i IT-Branchen.

Generalforsamling i IT-Branchen 2019

Dato & tidspunkt

Lokation

Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K

Kategori

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i IT-Branchen

Torsdag den 24. marts 2022, kl. 14.00 – 15.00
Afholdes på Børsen, Slotsholmsgade 1217 København K

Agenda for generalforsamlingen 

  • Valg af dirigent 
  • Valg af stemmetællere 
  • Årsberetning 
  • Årsregnskab til godkendelse* 
  • Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingent 
  • Behandling af indsendte forslag** 
  • Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer 
    Valg af revisor 
  • Eventuelt   

*Regnskab gennemgås pt. af revisor. Skriv til bjb@itb.dk hvis du ønsker regnskabet tilsendt inden generalforsamlingen
** Der er endnu ikke modtaget forslag til behandling fra medlemmer eller bestyrelsen. Evt. forslag der ønskes optaget til behandling på generalforsamlingen skal tilsendes IT-Branchen (bjb@itb.dk) senest den 12. marts 2022.

Vi ser frem til flot fremmøde på generalforsamlingen den 24. marts 2022, kl. 14.00 – 15.00.

Praktisk info 

For at deltage i generalforsamlingen skal du være medlem af IT-Branchen.  
 
Hver medlemsvirksomhed har én stemme på generalforsamlingen, uanset virksomhedens størrelse.  
 
Planen er at afvikle generalforsamlingen som fysisk møde. Vi tager løbende bestik af Coronasmitten, og giver besked hvis mødet konverteres til virtuelt møde.

Hver stemmeberettiget medlemsvirksomhed kan max. være bærer af 2 fuldmagter. Send en kopi af evt. fuldmagter på forhånd til bjb@itb.dk, så vi kan nå at kontrollere dem, inden vi skal tælle de digitale stemmer op. På forhånd tak.

Evt. forslag du ønsker optaget til behandling på generalforsamlingen skal tilsendes IT-Branchen (bjb@itb.dk) senest den 12. marts 2022.