Generalforsamling 2021

Indkaldelse til virtuel generalforsamling i IT-Branchen.

Dato & tidspunkt

Lokation

Generalforsamlingen afholdes virtuelt

Kategori

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i IT-Branchen

Torsdag den 25. marts 2021, kl. 14.00 – 15.00
Afholdes virtuelt

Agenda for generalforsamlingen 

  • Valg af dirigent 
  • Valg af stemmetællere 
  • Årsberetning 
  • Årsregnskab til godkendelse* 
  • Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingent 
  • Behandling af indsendte forslag** 
  • Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer 
    Valg af revisor 
  • Eventuelt   

* Regnskab er godkendt af bestyrelse og har modtaget blank revisionspåtegning. Skriv til bjb@itb.dk hvis du ønsker regnskabet tilsendt inden generalforsamlingen.

**Der er ikke modtaget forslag til behandling fra medlemmerne. Hovedbestyrelsen har stillet forslag om 2 vedtægtsændringer som er beskrevet i dette dokument.

Vi ser frem til flot virtuelt fremmøde på generalforsamlingen den 25. marts kl. 14.00 – 15.00.

Generalforsamlingen afholdes virtuel.
Alle tilmeldte får tilsendt link før afholdelse til videomødet og afstemningsmodul

TILMELD DIG HER

Praktisk info 

For at deltage i generalforsamlingen skal du være medlem af IT-Branchen.  
 
Hver medlemsvirksomhed har én stemme på generalforsamlingen, uanset virksomhedens størrelse.  
 
Som følge af Corona-situationen afvikles generalforsamlingen i år alene virtuelt. Tilmeld dig, så sender vi inden mødet link så du digitalt kan følge med og afgive din stemme, mens generalforsamlinge pågår. Er du forhindret har du mulighed for at give en skriftlig fuldmagt til én anden medlemsvirksomhed, der på generalforsamlingen  kan stemme på din virksomheds vegne.  

Hver stemmeberettiget medlemsvirksomhed kan max. være bærer af 2 fuldmagter. Send en kopi af evt. fuldmagter på forhånd til bjb@itb.dk, så vi kan nå at kontrollere dem, inden vi skal tælle de digitale stemmer op. På forhånd tak.

Evt. forslag du ønsker optaget til behandling på generalforsamlingen skal tilsendes IT-Branchen (bjb@itb.dk) senest den 12. marts.