Ekstraordinær generalforsamling 2021

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i IT-Branchen om vedtægtsændringer – afholdes elektronisk.

Dato & tidspunkt

Lokation

Generalforsamlingen afholdes elektronisk

Kategori

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i IT-Branchen som afholdes onsdag den 30. juni 2021.

Agenda
Eneste agendapunkt er behandling af to forslag til vedtægtsændringer stillet af hovedbestyrelsen i forbindelse med årets generalforsamling. Vedtægtsændringerne kræver behandling på ekstraordinær generalforsamling.

  • Det ene forslag skal sikre at IT-Branchen fortsat kan modtage CSR midler til støtte for non-profit aktiviteter såsom eks. Coding Class.
  • Det andet forslag ændrer og forsimpler opsigelsesperioden for udmeldte medlemmer, så der er 12 måneders udmeldelsefrist til udgangen af et kvartal uanset hvornår på året et medlem meddeler sin opsigelse.
  • Læs mere om vedtægtsændringerne her.

Afvikles alene som elektronisk afstemning uden fremmøde
Behandlingen sker som lukket skriftlig afstemning via elektronisk survey. Dvs. der afholdes hverken fysisk eller virtuel møde i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

  • Link til survey udsendes senest den 30. juni kl. 8 om morgenen til alle medlemmer der har tilmeldt sig den ekstraordinære generalforsamling. Stemmer kan afgives fra den 30. juni kl. 8 til den 30. juni kl. 23.59 og hvert medlem har én stemme.
  • I surveyen kan du angive om du stemmer for, imod eller undlader at stemme på hvert af de to stillede ændringsforslag.
  • Foreslagene kan vedtages/afvises uafhængigt af hinanden.
  • Vedtages ændringsforslagene træder de i kraft med umiddelbar virkning fra den 1. juli 2021.

Har du spørgsmål til de foreslåede vedtægtsændringer kan du kontakte medlemsdirektør Bjørn Borre, bjb@itb.dk eller på 27522524.

Tilmeld dig generalforsamlingen her