Ekstraordinær Generalforsamling 2020

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i IT-Branchen – afholdes elektronisk

Dato & tidspunkt

Lokation

Generalforsamlingen afholdes elektronisk

Kategori

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i IT-Branchen som afholdes online tirsdag den 14. april 2020

Kære medlemmer,

Vi var ikke nok fremmødte til IT-Branchen generalforsamling d. 26/3 til at behandle de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer.

IT-Branchen indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling den 14.april, hvor eneste punkt på agendaen er afstemning vedrørende vedtægtsændringerne.

  • Du kan læse de foreslåede vedtægtsændringer her. Ændringer er foreslået som led i den ny strategi for IT-Branchen. De opdaterer bl.a. foreningens medlemsdefinition, udvider antallet af personer der kan være repræsenteret i IT-Branchens bestyrelse og forretningsudvalg og ændrer øvrige vedtægter, så IT-Branchen og vores medlemmer fremover kan men ikke skal tilbyde foreningens medlemmer medlemskab af Dansk Erhverv. Vi får hermed bedre mulighed for at genforhandle vilkårene for vores samarbejder og servicetilbud til medlemmerne.

Når du tilmelder dig generalforsamlingen får du den 14. april tilsendt link til elektronisk afstemning, der åbner kl. 16. den 14. april. Du har så frem til kl. 23.59 til at afgive din stemme. Altså om du stemmer for eller imod de foreslåede vedtægtsændringer. Vedtægtsændringerne vedtages hvis 2/3 stemmer for. Hver medlemsvirksomhed har én stemme

Har du spørgsmål til vedtægtsændringerne eller den ekstraordinære generalforsamling er du velkommen til at skrive til sekretariatet på bjb@itb.dk

Tilmeld dig generalforsamlingen her