Få mere ud af dine kontrakter

Bliv klogere på hvordan man planlægger en god implementeringsproces for contract management.

Dato & tidspunkt

Lokation

WEBINAR

Kategori

Det skaber stor værdi at have systemer for kontraktstyring – navnlig hvor kravene til risikostyring og kvalitet automatisk bliver en del af kontrakterne.

Processerne ved kontraktstyring bliver i større grad systemafhængig – og ikke personafhængig.

Alt dette gør, at man som virksomhed skal gøre brug af understøttende it til kontraktstyring, og herved sikrer, at der er kvalitet i forberedelsesarbejdet.

På dette webinar vil det blive gennemgået, hvordan man planlægger en god implementeringsproces for contract management. Der vil blive kigget nærmere på de enkelte skridt, som organisationen skal gennemgå, for at det understøttende it bliver en velintegreret del af virksomhedens processer og herved skaber værdi.

Hertil vil værktøjer til kortlægning af risiko og kvalitet i kontrakterne blive gennemgået.

Webinaret bliver afholdt i samarbejde med DAHL Advokatpartnerfirma og faciliteres af Michael Rehling, certificeret IT-advokat og partner samt Frans Skovholm, Advokat og Associeret partner I DAHL.

Mandag den 1. marts 2021, kl. 14.00 – 15.30
Afholdes som webinar

For medlemmer af IT-Branchen er det gratis at deltage. For ikke-medlemmer koster det 250,- kr. ekskl. moms.

TILMELD DIG HER