Evalueringsmetoder – hvor meget skal offentliggøres?

Deltag i dette event som sætter fokus på virkningerne af lovændringer for tilbudsgiver

Evalueringsmetoder

Dato & tidspunkt

Kategori

Den 1. juli 2019 trådte en ændring af udbudsloven i kraft. Lovændringen indebærer bl.a. at ordregivere fremadrettet skal beskrive alle dele af evalueringsmodellen på forhånd i udbudsbetingelserne. Hensigten med lovændringen har især været at styrke gennemsigtigheden i forhold til evaluering af tilbud og således give tilbudsgivere mulighed for at optimere det pågældende tilbud. Helt konkret stilles der således krav om, at formler, pointmodeller, pointskalaer mv. nu skal være en del af evalueringsmodellen, og at disse som følge heraf skal fastlægges og beskrives i udbudsmaterialet.

28. november 2019, kl. 14.00 – 17.30
Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K
Tilmeld dig her


Ved dette event om Evalueringsmetoder – hvor meget skal offentliggøres? sættes fokus på virkningerne af lovændringer for tilbudsgiver, herunder:

  • Praksis vedrørende evalueringsmetoder/modeller, herunder sagen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mod Region Midt (2017)
  • Lovændring – kravene til beskrivelsen af evalueringsmetoden
  • Forskellige evalueringsmodeller, herunder fordele og ulemper
  • De mest anvendte evalueringsmetoder
  • Mulighederne for at gøre indsigelse over ordregivers skøn ved evalueringen af tilbud

Eventet udbydes i samarbejde med DAHL Advokatfirma og faciliteres af Thomas Grønkær, advokat/partner i DAHL og af Sarah Kathrine Strøm Pedersen, advokat i DAHL Advokatfirma.

Kom og hør Thomas Grønkær, advokat/partner i DAHL Advokatfirma og Sarah Kathrine Strøm Pedersen, advokat i DAHL Advokatfirma, give inputs om faldgruberne og opmærksomhedspunkterne som IT-leverandør. Du får forståelse for en af de mest omtalte problemstillinger i udbudsretten samt for de overvejelser, der er relevante for valget af den rigtige evalueringsmodel.

Thomas Grønkær er certificeret IT-advokat og rådgiver både private leverandører og offentlige myndigheder om it-udbud, herunder udbudsprocesser, kontraktgrundlag og evaluering af tilbud. Han har stor erfaring med at udarbejde kontraktgrundlag, udarbejde og kvalitetssikre udbudsmateriale og tilbudsmateriale samt i at deltage i kontraktforhandlinger. Thomas Grønkær underviser desuden i udbudsret, specifikt om gennemførelse og deltagelse i IT-udbud. Endelig har Thomas Grønkær også stor erfaring med at føre sager ved Klagenævnet for Udbud, domstolene og Voldgiftsretten.

Sarah Strøm Pedersen rådgiver til dagligt tillige om udbud, herunder om udbudsprocessen, kontraktgrundlag og vurdering af tilbud. Derudover har Sarah stor erfaring med håndtering af sager ved Klagenævnet for Udbud samt med førelse af retssager ved de almindelige domstole.