Bæredygtig omstilling i kommunerne

Inspirationsdag om brug af data i kommunernes arbejde

Dato & tidspunkt

Lokation

VIRTUELT

Kategori

IT-Branchen inviterer i samarbejde med Vejle Kommune og AI Innovation House til inspiration til bedre brug af data i processen med at mindske energiforbrug og med at ændre transportvaner. 

Baggrunden er, at Vejle Kommune sammen med 19 andre kommuner deltager i DK2020 (Realdania, CONCITO og C40), hvor kommunerne forpligtiger sig til at leve op til målene for CO2-reduktion fra Paris-aftalen. I den forbindelse arbejder kommunen, som mange andre kommuner, med indsatser inden for områderne:   

  • Hvordan kan vi mindske energiforbruget i både kommunale bygninger og i borgernes egne boliger 
  • Transport – hvordan kan vi, med de data vi har, ændre folks transportvaner 

Mange kommuner har derudover i øjeblikket store udfordringer med oversvømmelser og forebyggelse af disse, hvorfor inspiration til at forbygge og undgå oversvømmelser vil være relevant. 

Vi vil gerne se og høre om konkrete it-løsninger inden for områderne big data, crowdsensing, IoT og visualisering, der kan gøre kommunerne i stand til at afhjælpe ovenstående problemstillinger.  

Hvis I har løsninger inden for områderne beskrevet ovenfor og har lyst til at deltage med en præsentation på dagen– tag venligst fat i Lotte Arentoft på mail: lar@itb.dk og send en beskriv kort, af løsningen. 

Målgruppen for deltagere er kommuner og regioner.


Afholdes onsdag den 27. januar, kl. 08.30 – 11.30
VIRTUELT

TILMELD DIG HER


Dagens program:

08.30Velkomst & introduktion
v/ Lotte Arentoft, Regionschef, IT-Branchen
08.35Vejle Kommune – Bæredygtig omstilling i kommunen
v/ Michael Sloth, direktør for teknik og miljø
08.50Sas Institute – Compassionate Cities: Menneskelig adfærd og kommunikation

Smart City kan godt læne sig op af at blive et lidt teknisk og ingeniøragtigt projekt. Men i virkeligheden handler det om at gøre livet i vores byer så rart som muligt.
Det kræver målrettet kommunikation til alle interessenter. Så mange som muligt skal føle sig involveret og engageret i løsningerne. Så lad os se på, hvordan man taler med en meget bred kreds af interessenter i forhold til at sikre velfærden og livskvaliteten i fremtidens bæredygtige byer. Og hvordan man kommer i gang med denne dialog.

v/ Lars Kirdan, Nordic Director of Business Development, Public Divsion
09.15Snapp – Mikro-digitalisering: Effektiv opsamling af data 

For at data kan blive en let tilgængelig ressource for kommunernes videre effektivisering og udvikling, er det vigtigt at have datakilden i fokus. Til det brug vil vi præsentere forskellige ideer og konkrete løsninger brugt af kommuner i dag, hvor brugervenlighed og nem tilgængelighed er sat øverst på dagsordenen.  

v/ Bjarne Fisker Jensen, Chefudvikler & Martin Jensen, Chef for strategi og markedudvikling, Valhal Connect
09.40KPMG – Efterspørgselsbaseret energireduktion gennem data- og styringsgrundlag

At sikre vore borgers velvære på en bæredygtig måde kræver, at vi får en forståelse for brugen af byen. Med udgangspunkt i bygningsautomatik og elbil ladestandere, vil vi fortælle om, hvordan data på efterspørgsel kan hjælpe til energireduktion.

v/ Simon Lorenzen, Senior Consultant & Michael Birkebæk Jensen, Partner KPMG
10.05Pause
10.30Atos – Smart City Projekt i Eindhoven

Smart City er et bredt begreb, som i det korte beskriver hvordan en by eller kommune kan bruge data til at optimere deres borgeres færden og sikkerhed. Casen I Eindhoven har sit udspring i at festgaden i Eindhoven i lang tid var plaget af slagsmål, tyverier og anden aggressiv opførsel i nattelivet. Atos udviklede derfor i samarbejde med Eindhoven en løsning til at adfærdsgenkende individers bevægelse uden at identificere dem.  
v/ Hans Benedict Ahlefeldt Laurvig, Sales Executive – Public Sector
10.55Ricoh – Den intelligente arbejdsplads giver store grønne besparelser

Den største post på det grønne regnskab er ofte bygninger og driften heraf. Dette betyder, at der er en stor miljømæssige gevinst ved at kigge nærmere på netop driften og brugen af bygninger.

Vi vil præsentere hvordan du med adgang til værdifulde data, får mulighed for at forstå, hvordan dine bygninger og ressourcer udnyttes – hvordan skaber du den optimale udnyttelse af ressourcer, samt dynamisk allokering af disse. Forestil dig at rengøringen bliver målrettet mod de områder, som har været benyttet i løbet af dagen – og hvilken betydning det vil have hvis madspildet i kantinen kan reduceres til et absolut minimum?

v/ Søren Krogh-Nielsen, adm. Direktør, Ricoh Danmark
11.20Opsamling
11.30Tak for i dag