Ansvaret for underleverandøren

Er din virksomhed ikke alene om leverancen til kunderne? Få et overblik over de temaer du så bør adressere i dine kundeaftaler.

Dato & tidspunkt

Lokation

WEBINAR - AFHOLDES HOS DIG SELV

Kategori

I mange situationer vil tech-virksomheders leverancer til kunderne ikke kun bestå af egne ydelser, men også af ydelser fra underleverandører/samarbejdspartnere. Det er et område der i disse år undergår en stor forandring på grund af nye leveranceformer.

Alligevel har mange kunder fortsat en forventning om, at ”leverandøren hæfter for underleverandørens leverancer som for egne leverancer.” Det er derfor vigtigt, at alle virksomheder, som benytter underleverandører, er bevidste om de risici der knytter sig til sådanne samarbejder.

På dette webinar får du et overblik over de temaer, du bør adressere i dine aftaler med kunderne i de tilfælde, hvor din egen organisation ikke står for leverancen i sin helhed. Her hører du nærmere om de seneste tendenser og praksis, herunder hvorledes K04 adresserer problematikken.

Hertil kommer du også til at høre om de krav, du bør stille til samarbejdspartnere der fungerer som dine underleverandører.

Onsdag den 25. november 2020, kl. 09.00 – 10.00
Afholdes som webinar

For medlemmer af IT-Branchen er det gratis at deltage. For ikke-medlemmer koster det 250,- kr. ekskl. moms.

TILMELD DIG HER


Underviseren er Claus F. Sørensen, leder af DAHLs afdeling for IT & IP. Han er certificeret IT-advokat og har gennem 25 år beskæftiget sig indgående med forhandling af IT-kontrakter og IT-retlig rådgivning. Det har givet ham dybt kendskab til branchen og en god forståelse for tekniske forhold og forretningsmodeller indenfor informationsteknologien.

Hertil bliver han ofte brugt som rådgiver i forbindelse med M&A-transaktioner på området for informationsteknologi.

Claus F. Sørensen er uddannet og certificeret mediator og voldgiftsdommer og bistår ofte erhvervskunder med håndtering af konflikter på området. Han foretrækker dog at forebygge gennem veldisponerede, forståelige og anvendelige kontrakter.

Blandt Claus F. Sørensens andre fagområder er rådgivning til leverandører og kunder inden for kontraktstyring- og administration, og om etablering og sikring af virksomheders IP-rettigheder.