Som medlem af IT-Branchen kan du frit benytte dig af en række standardkontrakter, som IT-Branchen anbefaler. Aftalerne bliver løbende opdateret, så du kan drive din virksomhed under de bedst mulige vilkår.

Brug IT-Branchens standardkontrakter

Som it-brancheforening gør vi vores for at skabe de bedste kontraktuelle rammevilkår for dig som it-virksomhed. Ikke medlem? Kontakt os for medlemskab, da du ikke må benytte vores kontrakter uden medlemskab og derved også går glip af hjælp og vejledning fra vores rådgivere.

Kommentarer og feedback til vores standardkontraker modtages af IT-Branchens sekretariatschef, Bjørn Borre, bjb@itb.dk. Så sørger vi for, at her altid er opdateret med den seneste version af kontrakterne. Tag gerne fat i os hvis du er i tvivl om hvilken kontrakt du skal benytte.

Oversættelse: Kontrakterne er oversat til engelsk af OnLine Translation, IT-Branchens faste oversættelsespartner. Har du brug for oversættelse af egne eller særtilpassede kontraktlige vilkår, så anbefaler IT-Branchen, at du benytter dig af vores medlemstilbud, hvor du får 10 % rabat hos OnLine Translation.


1. Standardaftale for it-driftskontrakter (også kaldet Service Level Agreement eller SLA)

IT-Branchens It-driftsaftalen er udarbejdet i samarbejde med DANSK IT og Danske IT-Advokater. Den repræsenterer et fælles afsæt for, hvad en it-driftsaftale skal regulere og gør det hermed mindre ressourcekrævende at indgå it-driftsaftaler. Opdateret 2017.

Info om it-driftsaftalen

Light-version af IT-driftskontrakt

En række af IT-Branchens medlemmer har efterspurgt versioner af D17 som er lettere at anvende i forhold til de midnre komplekse/standardiserede driftsetup. DAHL Advokatfirma har derfor sammen med IT-Branchen udarbejdet to mindre aftaler baseret på D17: Light version A af D17 2018 og Light version B af D17 2018. De to light-versioner af driftskontrakten kan findes med engelsk oversættelse her: Engelsk oversættelse af Light version A af D17 2018 og Engelsk oversættelse af Light version B af D17 2018

Anvendelsesområdet for både version A og B er levering af driftsydelser.

Version A egner sig til de mere komplekse eller mindre standardiserede driftssituationer, f.eks. hvor der overtages et eksisterende driftsmiljø eller hvor leverandøren foretager en egentlig undersøgelse af kundens eksisterende driftsmiljø.

Version B egner sig til de mindre komplekse eller mere standardiserede driftssituationer, f.eks. hvor kunden overgår til leverandørens standardmiljø.

Version A indeholder derfor mere regulering end version B, bl.a. regulering vedrørende en egentlig analysefase som led i transitionsprocessen (etableringsfasen) samt mere detaljeret regulering af samarbejdsorganisationen og kundens medvirken.

Begge kontrakter er baseret på strukturen og balancen i D17. De er dog nedskaleret både i forhold til juridisk regulering og antal bilag. Frem for detailregulering er kontrakterne derfor i højere grad baseret på baggrundsretten, eksempelvis aftale- og købeloven, og dels de normer og kutymer der kan udledes af branchenormer som f.eks. "god IT-skik" etc.

Det bemærkes, at hverken version A eller B har nogen direkte sammenhæng med D17 og arbejdsgruppen bag D17. Der er således tale om et selvstændigt initiativ, og dette initiativ har i øvrigt ingen indflydelse på IT-Branchens fortsatte opbakning til og deltagelse i arbejdsgruppen bag D17.

Såfremt du ønsker yderligere rådgivning om anvendelsesområdet, eller i øvrigt ønsker bistand til rådgivning omkring etableringen af bilag til dokumenterne kan du kontakte Claus F. Sørensen på cfs@dahllaw.dk / 20250599 eller Frederik Bruhn på fbr@dahllaw.dk / 22951375 for en uforpligtende snak herom.  


2. IT-Branchens Databehandleraftale (modelkontrakt)

IT-Branchen har i sammen med Dansk Erhverv og Dahl Advokatfirma udarbejdet en databehandleraftale, som hjælper dig med at leve op til den nye persondatabeskyttelseslov (GDPR). Aftalen er lavet i et bredt branchesamarbejde for at sikre gode rammevilkår for dig som it-virksomheder samtidig med at aftalen sikrer godt samarbejde med dine kunder og underleverandører. Den aktuelle version 2.3 af aftalen fra 22/3 2018 indeholder ændringer godkendt af IT-Branchens juridiske udvalg, og afventer godkendelse hos Dansk Erhverv.

Modelkontrakten udgør ikke selvstændig juridisk rådgivning. Enhver brug af databehandleraftalen sker derfor uden ansvar af nogen art for IT-Branchen, Dansk Erhverv eller DAHL Advokatfirma. Det gælder både i original og i tilpasset format.

 • Ønsker man kun en minimal aftale, kan afsnittene, der skrevet med grønt, slettes. Resten bør herefter justeres.
 • De gule felter SKAL udfyldes.
 • Aftalen er kun tilgængelig for medlemmer af IT-Branchen. Ring til IT-Branchen for at få password til dokumenterne på telefon 72 25 55 02

3. Persondatapolitik

Få styr på din persondatapolitik. I takt med at kunderne bliver mere opmærksomme på reglerne om persondatabeskyttelse, vil du udover en databehandleraftale også opleve efterspørgsel på, hvad din virksomheds persondatapolitik er. Vi har i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og en række brancheorganisationer og virksomheder skabt et onlineværktøj. Her besvarer du spørgsmål og på den baggrund får du autogenereret en persondatapolitik, du kan lægge på hjemmeside og dele med dine kunder. Værktøjet bliver løbende opdateret af Erhvervsstyrelsen.


4. Aftale om IT-driftsydelser (outsourcing)

Kontrakten tager udgangspunkt i, at kunden outsourcer sit driftsmiljø til IT leverandøren, men kan med de rette tilpasninger bruges som en ren driftskontrakt. (Download Dansk, Engelsk)


5. Aftale om vedligeholdelsesopgave af specialudviklede programmer

Aftalen gælder vedligeholdelse af programmer, som er udviklet specielt til den aktuelle kunde. Derfor indgås aftalen ofte samtidig med en udviklingsaftale for det aktuelle program. (Download)


6. Licensvilkår

Der er tale om kortfattede licensvilkår som supplement til en leverancekontrakt, hvor sw leverandøren har leveret et stykke sw. Vilkårene giver kunden en tidsubegrænset, uoverdragelig brugsret til programmet.

 • Hent standard licensvilkår nu (Download

Se også Licenshåndbogen: Udarbejdet af IT-Branchens Rettighedsudvalg. Hent den her.


7. Modelkontrakt – Projektaftale (mindre projekter)

Modelkontrakten er tiltænkt anvendt i mindre projekter vedrørende implementering af IT-systemer med et resultatansvar. Modelkontrakten er ikke tiltænkt anvendt i større projekter, hvor f.eks. en K02 kontrakt normalt anvendes. Modelkontrakten er omvendt heller ikke tiltænkt brugt til levering af konsulentydelser, dvs. uden nærmere definition af resultatansvar for en bestemt leverance. Modelkontrakten kan derimod anvendes uanset hvilke projektmetode, leverandøren anvender, herunder agile projektmetoder.


8. Modelkontrakt – Konsulentaftale (projekter eller ad hoc)

Denne kontrakt er tiltænkt anvendt i projekter, enten med eller uden et resultatansvar, vedrørende implementering af IT-systemer på konsulentbasis. Modelkontrakten er ikke tiltænkt anvendt i større projekter, hvor f.eks. en K02 kontrakt normalt anvendes. Modelkontrakten er heller ikke tiltænkt brugt til levering af fast-prisprojekter, dvs. med nærmere definition af resultatansvar for en bestemt leverance med et formaliseret afprøvningsforløb.


9. Modelkontrakt – Konsulentaftale (udlån af konsulent)

Kontrakten er tiltænkt anvendt ved udlån af konsulenter, der skal arbejde under kundens nærmere instruktion uden et resultatansvar. Modelkontrakten er udelukkende tiltænkt brugt til levering ”arme og ben”. Levering af materialer, software mv. eller et nærmere resultat/projekt bør ikke ske under denne aftale. 


10. Standardvilkår for digitale udviklingsprojekter ('ADDA-kontrakten')

(Egner sig til agile projekter) // Hent også bilag hvis du ønsker prismodeller. Standardvilkårene tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for digitale projekter, som fx spørgsmål om samarbejde, teknologi, kravspecifikationer, test, mangler og rettigheder. Aftalen har også flere forslag til prismodeller for digitale projekter. Denne aftale er indgået mellem IT-Branchen, Dansk Erhverv, Kreativitet og Kommunikation og Dansk Annoncørforening. 

Prismodeller kan hentes som bilag

Tilhørende Leveringsaftale kan også benyttes


Modtag andre relevante standardkontrakter

Generelle kontrakter fra Dansk Erhverv
Dansk Erhvervs erhvervsretlige standardkontrakter omfatter bl.a.:

 • Agentkontrakter
 • Eneforhandleraftaler
 • Salgs- og leveringsbetingelser

Medlemmer kan gratis benytte agent- og forhandlerkontrakterne, der findes på dansk samt hovedsprogene engelsk og tysk.
Herudover forefindes nogle standard salgs- og leveringsbetingelser vedrørende salg af løsøre, der ligeledes er gratis. Disse vil i et vist omfang være egnet til salg af hardware.

Personalejuridiske standardkontrakter og vejledninger

Udover nedennævnte standardansættelseskontrakter finder du vejledninger og lovregler, der nemt og brugervenligt giver adgang til alle relevante oplysninger.
Den personalejuridiske rådgivning dækker således følgende emner:

 • ansættelser
 • afskedigelser
 • ferie
 • barselsorlov
 • sygedagpenge
 • abejdsmiljø
 • konkurrence- og kundeklausuler
 • kørsels og rejsegodtgørelse
 • beskatning af personalegoder

Få adgang til Dansk Erhvervs kontrakter og blanketter her.

For at logge på, skal du have dit Dansk Erhverv-medlemsnummer parat. Hvis du ikke tidligere har brugt Dansk Erhvervs elektroniske medlemsservices, og du ikke kender din virksomheds medlemsnummer, så kontakt Dansk Erhvervs medlemssekretariat på telefon 33 74 61 70 eller på email medlem@danskerhverv.dk.

Du kan også kontakte Dansk Erhvervs personalejuridiske Hotline: 33 74 60 00 mellem kl. 8.30-16.30.

Statens standardkontrakter

K01 - Statens Standardkontrakt for kortvarige it-projekter:

Hent K01 standardkontrakterne her.

K02 - Statens Standardkontrakt for længerevarende it-projekter:

Hent K02 standardkontrakterne, bilag og vejledning her.

K03 - Statens Standardkontrakt for agile it-projekter.

Hent K03 standardkontrakterne, bilag og vejledning her.

 

Er du klar til Persondataforordningen? Læs mere her

Du er her