Offentlig digitalisering

Find rundt på vores talunivers via nedenstående navigationsbar.

Offentlig digitalisering er vejen til fortsat at modernisere og effektivisere den offentlige sektor. Digitalisering af offentlige opgaver kan skabe effektiviseringer og produktivitetsstigninger på både kort og lang sigt.

Det offentlige køber it for 11 mia. kr. om året

  • Det offentlige købte ind for 10.963.338.398,97 kr. i 2022

Ovenstående tal er ikke helt retvisende, da en række offentlige myndigheder ikke har ønsket at oplyse om deres it-omkostninger. Så det reelle tal er markant højere.

Offentlig digitalisering skaber vækst

Digitalisering løfter samfundets produktivitet og vækst. Højt digitaliserede lande klarer sig også bedre gennem kriser som f.eks. COVID-19 end mindre digitaliserede lande.

Danskerne har taget de offentlige digitale løsninger til sig

Digitale løsninger får en stadig større rolle i vores liv og hverdag, og den digitale udvikling påvirker flere og flere af vores aktiviteter. De offentlige digitale tjenester bruges i høj grad af den danske befolkning.

Læs mere

Hvis du vil vide mere

Policy boardet for offentlig digitalisering arbejder for at præge den offentlige debat, og centrale offentlige aktørers indblik i og beslutninger vedrørende digitalisering af den offentlige sektor, så der sker en optimal udnyttelse af digitaliserings muligheder i samspil med leverandørerne. Danmark skal have en styrkeposition inden for offentlig digitalisering, og ambitionerne må ikke slækkes.

Du er velkommen til at kontakte Martin Jensen Buch, mjb@itb.dk, hvis du vil deltage eller høre mere om policy boardets aktiviteter.