Branchen i tal – Løn

Den gennemsnitlige løn i it-branchen var i 2021 på 623.388 kroner om året. Det svarer til en gennemsnitlig månedsløn på 51.949 kroner.

Lønstigning på 1,5%

Fra 4. kvartal af 2020 til 4. kvartal af 2021 har der samlet set været en gennemsnitlig positiv lønudvikling på 2,5% på tværs af branchen.

Næsten alle underbrancher har haft lønstigninger omkring 1-3%. Højeste lønstigning er sket i underbrancherne Informationstjenester og Engroshandel, der har oplevet en gennemsnitlig lønstigning på hhv. 3,2% og 3,1%.

De højeste gennemsnitslønninger ligger i underbranchen Engroshandel med it-udstyr, hvor gennemsnitslønnen er 55.845 kroner om måneden. Derefter følger softwareudviklere med 55.198 kroner og It-konsulenter med 53.128 kroner om måneden.