Branchen i tal – Løn

Den gennemsnitlige løn i it-branchen var i 2020 på 607.716 kroner om året. Det svarer til en gennemsnitlig månedsløn på 50.643 kroner.

Lønstigning på 1,5%

Fra 4. kvartal af 2019 til 4. kvartal af 2020 har der samlet set været en gennemsnitlig positiv lønudvikling på 1,5% på tværs af branchen.

Næsten alle underbrancher har haft lønstigninger omkring 1-2%. Dog har underbranchen Fremstilling af computere og kommunikationsudstyr oplevet en gennemsnitlig lønstigning på 3,6%.

De højeste gennemsnitslønninger ligger i underbranchen Engroshandel med it-udstyr, hvor gennemsnitslønnen er 54.733 kroner om måneden. Derefter følger softwareudviklere med 53.561 kroner og It-konsulenter med 51.544 kroner om måneden.