Skal du eller kunden æde en evt. prisstigning?

Hvis du som forhandler bliver ramt af prisstigninger fra dine leverandører eller producenter, kan det være svært at vide, om man selv skal æde prisstigningen, eller om man må sende den direkte videre til ens kunder.

Skal du eller kunden æde en evt. prisstigning?

For forhandlere er det altid vigtigt at sikre, at prisstigninger i videst muligt omfang kan videreføres til kunderne.

Forhandleren har ingen indflydelse på, hvornår og i hvilket omfang producenter vælger at ændre i deres priser. Men i praksis er det jo ikke et spørgsmål om der kommer prisstigninger, men hvornår de kommer.

DAHL Advokatpartnerselskab anbefaler derfor, at forhandlerens aftaler med kunderne sikrer, at forhandleren kan videreføre prisstigninger, når eksempelvis hardware- og softwareproducenter lade deres priser stige.

Ellers kan det ende med, at det er forhandleren, som alene kommer til at bære den økonomiske risiko i forbindelse med prisstigninger.

Det skal du gøre som forhandler

Forhandlere bør hurtigst muligt få afklaret, om der i deres eksisterende kundeaftaler er klausuler, som giver ret til at ændre priser, når producenter ændrer priser.

Tim Nielsen, DAHL Advokatfirma

”Hvis du som forhandler har ret til at ændre priser over for dine kunder, skal du også have styr på, om det skal varsles over for dine kunder og i så fald med hvilket varsel,” siger Tim Krarup Nielsen
Advokat/Partner i DAHL Advokatpartnerselskab.

Særligt i forhold til kundeaftaler, som ikke er baseret på forhandlerens egen standardkundeaftale, bør der foretages en nærmere afdækning af, om der er adgang til at foretage prisjusteringer.

Sammenfattende anbefaler DAHL, at du som forhandler hurtigst muligt:

  • Afdækker, om dine kundeaftaler giver adgang til at foretage prisforhøjelser
  • Afklarer med hvilket varsel, prisforhøjelser skal kommunikeres
  • Lægger en plan for implementering af prisstigningerne
  • Og lægger en plan for, hvordan kunder – hvor adgang til prisforhøjelser ikke er aftalt – skal håndteres

Det er ikke kun prisændringer, du skal tænke på

Vigtigheden af at du som forhandler kan ændre vilkår for kunderne, gør sig ikke kun gældende i forhold til priser.

Princippet om at vilkår og betingelser fra producenten bør kunne videreføres 1:1 til forhandlerens egne kunder er vigtigt i relation til alle vilkår, som har en effekt direkte i forhold til kunden.

Hvis forhandleren eksempelvis lover kunden, at bestemte SLA’er vil blive opfyldt, og SLA’ernes opfyldelse i realiteten styres af producenten, bør forhandleren kunne tilpasse sine SLA’er, hvis producenten ændrer SLA’er.

Når man som forhandler påtager sig selvstændige leveringsforpligtelser over for egne kunder, skal man altid nøje overveje, om man også kan opfylde disse, når producenterne ændrer deres vilkår og betingelser.

Hvad gør du, hvis dine standardkundeaftaler ikke giver ret til prisjusteringer?

Hvis du som forhandler ikke – i medfør af din standardkundeaftale – har ret til at ændre priser og andre vilkår, hvis en producent ændrer sine priser og vilkår, bør du snarest muligt sørge for at din standardkundeaftale får tilføjet klausuler, som gør, at du fremadrettet har mulighed for at tilpasse f.eks. priser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *