Kontrakter under udbudsgrænsen

Ikke alle offentlige indkøb skal annonceres eller laves som udbud. Men hvad gør man, hvis man gerne vil ind på markedet for mindre kontrakter?

Er et indkøb på under 1.601.944 kr. for regionale, kommunale og offentligretlige organer og 1.043.126 kr. for staten, behøver det ikke at komme i udbud.

I gamle dage skulle det offentlige stadig annoncere disse indkøb, men med den nye udbudslov fra 2016, har man stort set afskaffet dette krav, da der ofte var for store transaktionsomkostninger forbundet med de små indkøb.

Offentlige indkøbere skal undersøge markedet

Man anbefaler dog stadig offentlige aktører, at de foretager en markedsafdækning, inden de vælger leverandør. Det kan f.eks. foregå gennem benchmarkundersøgelser, møder med leverandører eller ved indhentning af konkrete tilbud.

Så længe en kontrakt har en værdi på mindst 500.000 kr. skal indkøbet foregå på markedsmæssige vilkår og ordregiveren har desuden bevisbyrden for dette.

Indhenter en offentlig aktør tilbud fra mere end tre leverandører, skal de kunne argumentere for, hvorfor det var nødvendigt. Den regel er indført for at undgå unødigt høje omkostninger for både det offentlige og for leverandørerne.

Desuden skal den offentlige aktør altid handle i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper; saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet med uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og propotionalitetsprincippet.

Vigtigt at være proaktiv som leverandør

Da det ikke længere er et krav, at offentlige myndigheder skal annoncere indkøb, der ligger under udbudsgrænsen, kan det være svært at danne sig et overblik over, hvilke forretningsmuligheder der rent faktisk ligger rundt omkring.

Skal man ind på markedet for it indkøb under udbudsgrænsen, er der derfor afgørende at være opsøgende og proaktiv.

Mercell kan f.eks. hjælpe med at give et overblik over, hvilke offentlige instanser der er mest aktive mht. digitalisering. Ofte vil en række andre instanser nemlig følge umiddelbart efter frontløberne med lignende men mindre projekter.

Og derfor kan en sådan markedsundersøgelse give en indikation af, hvem man proaktivt bør kontakte.

Sidst men ikke mindst skal man bruge sit netværk – både det private og det professionelle i IT-Branchen, så man hele tiden har fingeren på pulsen.