Hvor finder jeg it-udbud henne?

Alle udbud offentliggøres både på en fælles EU-side samt på udbud.dk

EU har oprettet en hjemmeside, EU-Tidende/TED (Tenders Electronic Daily), hvor alle udbud i Europa offentliggøres.

TED-databasen opdateres 5 gange ugentligt, og indeholder ca. 1.500 bekendtgørelser om offentlige udbud fra Den Europæiske Union, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og områder derudover.

Man kan browse, søge og sortere i udbudsbekendtgørelser efter land, region, sektor m.m., og dermed få en oversigt over både danske og udenlandske it-udbud.

Udbud.dk eller UdbudsVagten.dk til danske udbud

Udbud der følger tilbudsloven og udbudsloven afsnit 4 og 5, kan offentliggøres på udbud.dk. Dermed giver udbud.dk en fuld oversigt over de danske ordregiveres it-udbud.

EU-udbud skal som udgangspunkt annonceres på udbud.dk. Det vil sige, at danske it-udbud, der bekendtgøres i TED, også importeres til Udbud.dk.

På hjemmesiden kan man også finde varslingerne af fremtidige indkøbsplaner og licitationer efter tilbudsloven.

Derudover kan man også kigge på Mercells hjemmeside efter danske udbud.

Rammeaftaler

En rammeaftale er en indkøbsaftale, det offentlige kan bruge til at købe standardvarer som f.eks. hardware, software og rådgivning.

Rammeaftalen angiver, hvilke varer der kan købes på aftalen, på hvilke betingelser og til hvilken pris i de 3-4 år, som en rammeaftale typisk varer.

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har en portefølje på ca. 50 rammeaftaler.

De frivillige aftaler kan frit benyttes af alle offentlige organisationer. De fællekommunale forpligtende aftaler er særligt tilpasset kommunernes indkøbsbehov, men kræver at kommunerne forpligter sig til at bruge dem.