De tre mest stillede spørgsmål i 2018

I it-branchen var der især tre ting, som medlemsvirksomhederne ville have svar på og rådgivning om i 2018.

De tre mest stillede spørgsmål i 2018

Det har været et travlt år for IT-Branchens og Dansk Erhvervs rådgivere, der hjælper medlemsvirksomheder med et hav af forskellige juridiske spørgsmål.

Men på trods af de mange daglige henvendelser om alt fra kontrakter til miljøspørgsmål, var der især tre temaer, der blev spurgt særligt meget ind til i 2018.

Persondataforordningen skabte travlhed

Især i månederne inden den nye persondatafororodning trådte i kraft, var der travlt hos vores rådgivere, da mange medlemsvirksomheder kontaktede os for at få råd og vejledning til GDPR-lovgivningen.

”Virksomhederne ville især høre hvordan de skulle håndtere medarbejderoplysninger, hvilke data de måtte gemme og hvornår oplysninger skal slettes” fortæller Steffen Kjøller Holind, der som chefkonsulent og advokat i Dansk Erhverv netop sidder og rådgiver virksomhederne om disse spørgsmål.

For at hjælpe virksomhederne mest muligt i deres mange spørgsmål om persondataforordningen, har IT-branchen oprettet et online univers, hvor man kan finde hjælp, ligesom Dansk Erhverv har udarbejdet et notat om, hvordan man skal behandle medarbejderoplysninger.

Ny ferielov med overgangsordning

I 2018 lancerede regeringen også en ny ferielov, der skal træde i kraft 1. sep. 2020.

Loven skabte en masse spørgsmål især omkring året 2019, som bliver et overgangsår fra den gamle til den nye ferielov.

For hvad skal man konkret gøre som virksomhed i 2019?

Kort fortalt går overgangsordningen ud på at sikre overgangen til samtidighedsferie, hvor vi samtidig rykker ferieårets start fra 1. maj til 1. september.

Derudover skal ferie optjent i perioden fra den 1. september 2019 til og med den 31. august 2020, ”indefryses”, så ferien hverken kan afholdes eller udbetales, før medarbejderen op-når pensionsalderen mv.

”For virksomhederne betyder det, at de skal indberette midler til en ny fond ligesom de skal huske at hensætte midler i deres regnskab. Så der er altså nogle ting, som man skal gøre anderledes allerede fra 2019,” udtaler Steffen Kjøller Holind.

Opsigelser pga. sygdom

Ikke alle spørgsmål handlede dog om nye regler og lovgivning. En gammel traver, som altid medfører en masse spørgsmål er, hvornår og om man kan opsige medarbejdere pga. sygdom.

”Som udgangspunkt er det muligt at opsige en medarbejder under sygdom. I de fleste tilfælde hander det mere om, hvorvidt virksomhederne risikerer at skulle betale en godtgørelse, f.eks. fordi sygdommen ikke er langvaig nok, eller fordi sygdommen skyldes graviditet eller handicap.”

Få svar på dine spørgsmål

Sidder du selv inde med spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores juridiske rådgivere på vores hotline: 33 74 64 00.