Regulatoriske Rammer

Vær med til at sikre vores juridiske rammevilkår og få viden og netværk med hjem. Kontakt Sven Petersen, hvis du vil deltage eller høre mere om policy boardets aktiviteter.

Policy boardets formål

Policy Board for regulatoriske rammer skal arbejde for, at IT-Branchens medlemmer sikres de bedst mulige juridiske rammer og forretningsmæssige vilkår.

Faste aktiviteter

 • At varetage IT-Branchens synspunkter ift. juridiske spørgsmål af generel eller bred betydning for medlemsvirksomhederne.
 • Påvirkning af lovgivningsprocessen, samt de rammevilkår, der gælder for medlemsvirksomhederne ved høringssvar og repræsentation i lovforberedende kommissioner mv.
 • Arbejde for sikring af afbalancerede aftalevilkår mellem leverandører og kunder, særligt inden for det offentlige område.
 • At have fokus på ulovlige og åbenbart urimelige udbud.
 • Initiere udarbejdelsen af standardvilkår og modelaftaler til brug for medlemmerne.
 • At følge lovudviklingen nationalt og i EU-regi med henblik på løbende at holde. medlemsvirksomhederne orienteret om relevante IT-retlige problemstillinger.

Årets indsatsområder

 • Overvåge og drøfte håndtering af ny digital regulering, blandt andet ift. cyber og ESG – så den danske it-branche har gode forudsætninger, for at navigere i de muligheder og udfordringer de medfører.
 • Gå i dialog med væsentlige aktører omkring centrale aftaler og udbud for at skabe bedre og mere afbalancerede udbud og godt kunde-leverandørsamarbejde.
 • Arbejde for at skabe afklaring omkring rammerne for anvendelse af cloud, herunder at følge og påvirke retningslinjer for anvendelse af cloud som følge af relevante afgørelser og aftaler.

Hvem er med i policy boardet?

 • Ulrich Ramm, Fujitsu – Forperson
 • Anne Bloch Østergaard, Systematic
 • Camilla Malene Somer, KMD
 • Charlotte Knuckel, NNIT
 • Christian Buch, ATEA
 • Claus Sørensen, DAHL Advokatpartnerselskab
 • Elena Wind, Milestone
 • Hannah Knust, Oracle Danmark
 • Henriette Degn, CGI Danmark
 • Henrik Hoyer, Wipro Digital
 • Jette Valentin Winberg, Hewlett-Packard Enterprise
 • Julie Mühldorff Sigurd, Nuuday
 • Karin Hellesen, KMD
 • Lars Damgaard, Approxima
 • Line Kolle, Nine
 • Neda Marica, Microsoft Danmark
 • Rasmus Reichardt Svendsen, GlobalConnect
 • Sune Albert, EG
 • Sven Petersen, Dansk Erhverv
 • Søren Ballegaard, IT RELATION
 • Tim Nielsen, DAHL Advokatpartnerselskab
 • Tine Kosmider Boye, Netcompany
 • Martin Jensen Buch, IT-Branchen

Hvordan deltager jeg?
Du er velkommen til at kontakte Martin Jensen Buch, mjb@itb.dk, hvis du vil deltage eller høre mere om policy boardets aktiviteter.