Regulatoriske Rammer

Vær med til at sikre vores juridiske rammevilkår og få viden og netværk med hjem. Kontakt Sven Petersen, hvis du vil deltage eller høre mere om policy boardets aktiviteter.

Policy boardets formål

Policy board for regulatoriske rammer skal virke for, at IT-Branchens medlemmer sikres de bedst mulige juridiske rammer og forretningsmæssige vilkår.

Faste aktiviteter

 • At varetage IT-branchens synspunkter ift. juridiske spørgsmål af generel eller bred betydning for medlemsvirksomhederne.
 • Aktiv påvirkning af lovgivningsprocessen, samt de rammevilkår, der gælder for medlemsvirksomhederne ved afgivelse af høringssvar og repræsentation i lovforberedende kommissioner og udvalg, samt i øvrigt at forholde sig til lobbyarbejde og relevant lovregulering.
 • Arbejde for sikring af afbalancerede aftalevilkår mellem leverandører og kunder, særligt inden for det offentlige område.
 • At have fokus på ulovlige og åbenbart urimelige udbud.
 • At bidrage til fortolkning af/optimering af regler og procedurer vedrørende offentlige udbud og information til medlemsvirksomhederne om samme.
 • Repræsentation i og bistand til relevante juridiske fora med sagkundskab, herunder bl.a. Voldgiftsinstituttet.
 • Initiere udarbejdelsen af standardvilkår og modelaftaler til brug for medlemsvirksomhederne.
 • At afgive udtalelser om god branchepraksis på foranledning af IT-Branchens ledelse.
 • At bistå IT-Branchen i forhold til medier og offentlighed i forhold af juridisk karakter.
 • At følge lovudviklingen nationalt og i EU-regi med henblik på løbende at holde medlemsvirksomhederne orienteret om relevante IT-retlige problemstillinger.
 • Afholdelse af gå-hjem-møder om relevante juridiske emner.
 • Intervention i principielle sager med relevans for IT-Branchen.

Årets indsatsområder

 • Følge og påvirke dansk implementering af en række centrale reguleringer der er på vej fra EU, herunder ESG Due diligence, NIS2, Data Act og AI forordningen. 
 • Påvirke arbejdet med centrale aftaler og udbud som har en bred interesse for branchen, for at skabe bedre og mere velafbalancerede aftaler. 
 • Arbejde for at skabe så klare rammer for anvendelse af cloud som muligt, herunder følge og påvirke udviklingen af regler og vejledninger om eksport af persondata til usikre 3. lande.

Hvem er med i policy boardet?

 • Ulrich Ramm, Fujitsu – Forperson
 • Anne Bloch Østergaard, Systematic
 • Camilla Malene Somer, KMD
 • Charlotte Knuckel, NNIT
 • Christian Buch, ATEA
 • Claus Sørensen, DAHL Advokatpartnerselskab
 • Hannah Knust, Oracle Danmark
 • Henriette Degn, CGI Danmark
 • Henrik Hoyer, Wipro Digital
 • Jette Valentin Winberg, Hewlett-Packard Enterprise
 • Julie Mühldorff Sigurd, Nuuday
 • Karin Hellesen, KMD
 • Lars Damgaard, Approxima
 • Line Kolle, Nine
 • Neda Marica, Microsoft Danmark
 • Rasmus Reichardt Svendsen, GlobalConnect
 • Sune Albert, EG
 • Sven Petersen, Dansk Erhverv
 • Søren Ballegaard, IT RELATION
 • Tim Nielsen, DAHL Advokatpartnerselskab
 • Tine Kosmider Boye, Netcompany
 • Martin Jensen Buch, IT-Branchen

Hvordan deltager jeg?
Du er velkommen til at kontakte Martin Jensen Buch, mjb@itb.dk, hvis du vil deltage eller høre mere om policy boardets aktiviteter.