IT-Branchen opruster indsatsen på internationalisering og eksport

For at italesætte de muligheder og udfordringer, som danske virksomheder står overfor, når de gerne vil internationalisere deres forretning, har IT-Branchen etableret et internationaliseringsudvalg.

Internationalisering

I Danmark har vi rigtig mange success-virksomheder, som ville kunne generere vækst ved at internationalisere deres forretning og på samme tid skabe værdi for kunder i andre lande med deres løsninger.

Dog er rejsen dertil ikke altid lige let, og der er mange forholdsregler, som man skal huske at skrive sig bag øret, når man gerne vil internationalisere sin forretning.

For at sætte fokus på netop dette, arbejder det nyetablerede internationaliseringsudvalg målrettet på at inspirere og lette danske virksomheders internationalisering gennem erfaringsudveksling, videndeling og udbredelse af best practices.

Ydermere, vil internationaliseringsudvalget også levere ind i det politiske arbejde med at gøre eksport il en succes-forretning for vores branche.

Formand med stor erfaring

Det er Kenneth Hune Petersen, der til dagligt agerer global salgs- og marketingchef i Milestone Systems A/S, og som har arbejdet med salg i et globalt perspektiv gennem de sidste 20 år, som bliver formand for det nye internationaliseringsudvalg.

”Rigtig mange virksomheder går glip af de muligheder der ligger i at skalere og internationalisere deres forretning og løsninger. Gennem internationaliseringsudvalget vil vi derfor arbejde målrettet på at få omsat den viden der er om emnet, så den kan skabe værdi for danske virksomheder og markedet, og jeg glæder mig til at komme i gang,” udtaler Kenneth.

Udvalget vil udover at skabe erfaringsudveksling og videndeling, også deltage i dialog med myndigheder og markeder, for at fremme rammevilkårene for danske virksomheders skalering og internationalisering.

Vil du være med?

Som medlem af IT-Branchen har du mulighed for at sidde med i og præge arbejdet i internationaliseringsudvalget, som allerede nu har fastlagt årets møder. De vil finde sted eftermiddag den 22. april, 9. juni, den 26. august samt den 12. november.

Hvis du er interesseret i at deltage i udvalget eller har spørgsmål hertil, er du velkommen til at tage kontakt til Sif Neldeborg, som både bestyrer vores internationaliseringsudvalg, udvalget for den gode brugeroplevelse samt vores bæredygtighedsudvalg.

Hvis du lige pt. ikke er at finde i Danmark, men netop sidder ude i et marked, vil vi rigtig gerne have dig med i udvalget. Du har derfor mulighed for at deltage i udvalgsmøderne via skype. Tag kontakt til Sif for at aftale nærmere.