Internationaliseringsudvalg

Tænker du på internationalisering?

Udvalgets formål

IT-Branchens internationaliseringsudvalg har til formål at inspirere og lette danske virksomheders internationalisering.

Det gør vi gennem videndeling af konkrete eksempler på, hvordan IT-virksomheder arbejder med at åbne nye markeder og konkurrere globalt, og gennem forbedring af ramme vilkår for danske virksomheder som tiltrækning af kapital, talent og den rigtige hjælp fra myndigheder og organisationer.

Faste aktiviteter

 • Fremme internationalisering og eksport af dansk teknologi og digitalisering.
 • Helt konkret arbejder vi gennem myndighedsdialog og markedsdialog for at sikre optimale rammevilkår for at udvikle nutidens og fremtidens bæredygtige digitale samfund. 
 • Både gennem anbefalinger til myndigheder, og gennem sparring med organisationer, som vil støtte danske internationale tiltag.

Særlige indsatsområder

1. Fremme eksport og internationalisering for danske it-virksomheder:

 • Udbrede fælles anbefalinger og best practice.
 • Arbejde gennem markedsdialog med relevante myndigheder og organisationer for at fremme bedre services til it-virksomheder.
 • Arbejde på at sætte fokus på værdien af internationalisering i medierne.
 • Trække talent til danske virksomheder.

2. Motivere flere danske it-virksomheder til at eksportere

 • Udbrede best practice og gode eksempler på, hvordan IT-Branchens medlemsvirksomheder får succes globalt. Det skal gøres gennem case-præsentationer fra medlemmer, introduktionsmøder om nye forretningsmodeller, nye teknologier og udbredelse af eksisterende viden om teknologier og forretningsmodeller.

Hvem er med i udvalget?

 • Kenneth Hune Petersen, Formand, Milestone
 • Mark Kristensen, Con-linq
 • Kenneth Kryger Gram, Abakion
 • Mads Himstedt
 • Martin Wülser Larsen, Umbraco
 • Jan W. Badura, TIMEmSYSTEM
 • Allan Juul, Emento
 • Hans Henrik Groth, Crossworkers
 • Hans Ulrik Madsen, Zylinq
 • Karsten Elmsted, Easyx
 • Poul Viller, Infosuite
 • Mette Lundberg, IT-Branchen
 • Sif Neldeborg, IT-Branchen (barsel)

Som medlem kan du sidde med i vores internationaliseringsudvalg

Udvalget er nyopstartet i 2020 så du kan være med til at præge fra start.