Forstå den nye ferielov

Synes du også den nye ferielov kan være svær at gennemskue? For at hjælpe dig på vej har vi lavet et kort overblik over, hvad man som medarbejder skal være opmærksom på.

Forstaa den nye ferielov

Med den nye ferielov går vi fra at have forskudt ferie til samtidighedsferie.

Vi har i mange år været vandt til forskudt ferie, hvor vi optjener vores ferie fra 1. januar til 31. december, men først har mulighed for at bruge den optjente ferie fra 1. maj til og med 31. april.

Ved at indføre samtidighedsferie betyder det i stedet, at ferieåret vil løbe fra 1. september til 31. august, og at vi på samme tid kan afholde vores ferie.

Hvad der er fælles for den gamle ferieordning og den nye, er at man fortsat vil tjene 2,08 dage op i ferie om måneden, hvilket ligesom som i dag vil ende ud i 25 feriedage om året.

Hvad med overgangsperioden?

For at kunne gå fra forskudt ferie til samtidighedsferie, betyder det at der fra 1. september 2019 til 31. august 2020 vil være en overgangsperiode.

Overgangsperioden indebærer, at den ferie du har optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, svarende til 25 feriedage, indefryses på en feriefond indtil du forlader arbejdsmarkedet.

Men selvom din ferie indefryses, skal du ikke bekymre dig, for du kan stadig holde ferie som du plejer i foråret/sommeren 2020.

Den ferie du optjener i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, kan du nemlig afholde i perioden fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Da vi optjener 2,08 feriedage om måneden, betyder det at du fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 vil spare 16,64 feriedage op, som du kan bruge på at holde sommerferie som du plejer.

Per 1. september 2020 overgår vi til den nye ferielov.

Det vil betyde, at vi ligesom nu vil optjene 2,08 feriedage om måneden, men at vi løbende kan bruge dem, og faktisk også bruge ferie på forskud.

Dvs. at hvis du har sparet 8 dages ferie op, men gerne vil holde 10 feriedage, så kan du stadig tage de 10 dage, men blot skylde 2 dage når du kommer hjem. Og da vi optjener 2,08 dage om måneden, har du allerede udlignet det du skyldte, måneden efter du afholdte din ferie.

Hvad hvis jeg er blevet ansat i overgangsperioden?

Hvis du er blevet ansat efter overgangsperiodens ikrafttrædelse, eksempelvis hvis du er nyuddannet, kan det betyde at du ikke vil have optjent fuld ferie til afholdelse i det forkortede ferieår i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Du kan dog i tilfælde som disse søge om at holde ferieforskud. Det er muligt at holde op til 8,3 feriedage på ferieforskud, som skal afholdes i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020.

Når du søger om ferieforskud betyder det, at der vil ske en fremskudt udbetaling af de feriepenge du optjener i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019, som ellers ville blive en del af din opsparing på din feriefond.

Når du søger om ferieforskud får du altså ubetalt en del af dine tilgodehavende feriemidler på forskud, som derved fratrækkes ens krav i fonden i sidste ende.

Hvem kan søge om fondsferiedage?

  • Medarbejdere som har optjent ferie i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019.
  • Medarbejdere som optjener mindre end 8,3 feriedage i perioden 1. januar 2019 til den 31. august 2019.

Hvad hvis jeg fratræder i overgangsperioden?

Hvid du som medarbejder fratræder i overgangsperioden, enten på grund af nyt job eller for at gå på pension, er der visse ting du skal være opmærksom på.

Jeg har fået nyt job

Hvis du fratræder din nuværende stilling for at tilgå et andet job, skal din arbejdsgiver som sædvanlig afregne din tilgodehavende ferie til Feriekonto.

Hvis du har optjent ferie i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, vil Feriekonto indbetale dine feriepenge til fonden for tilgodehavende midler, som du først får udbetalt den dag du forlader arbejdsmarkedet.

Jeg går på pension

Går du derimod på pension efter ikrafttrædelsen af overgangsordningen, vil din arbejdsgiver afregne og udbetale feriegodtgørelse til dig, for den ferie du løbende har optjent før 1. september 2019.

Hvis du har optjent ferie i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 inden du går på pension, vil disse feriemidler blive indbetalt til fonden for tilgodehavende feriemidler. Disse feriemidler vil du tidligst kunne få udbetalt 1. oktober 2021.

Hvis du vi vide mere

Hvis du stadig ikke har helt styr på hvad den nye ferielov vil komme til at betyde for dig, kan du læse mere på borger.dk. De har samlet en række gode cases på, hvordan den nye ferielov vil påvirke folk i forskellige jobsituationer.

Som medlem af IT-Branchen er du også velkommen til at kontakte vores rådgivere via Dansk Erhvervs Hotline, eller besøge Dansk Erhvervs hjemmeside. De har bl.a. lavet et notat om overgansordningen.

Danmarks Radio har også skrevet en udmærket artikel om ferielovens betydning. Bl.a. om at man kan risikere at mangle feriedage i 2020, hvis man ikkeplanlægger tingene ordentligt.

Sidst men ikke mindst har en af vores medlemmer, TimeLog, lavet en Ferieplanlægger, hvor man selv kan regne ud, hvor meget ferie man vil have til gode hvornår i forhold til den nye ferielov. Et godt praktisk værktøj.