En stærk rollemodel

”Kvinder er for dårlige til at fremhæve sig selv. Vi kvinder skal tage større ansvar for vores egne ambitioner.”

Hver måned spørger vi en ny rollemodel om, hvad de gerne vil opnå med deres lederrolle, hvordan de har fundet deres stærke sider, og hvilke råd de vil give videre til andre kvinder. Denne måned er der fokus på Annette Otto, der er SVP HR & Communications hos Atea

Hvad vil du gerne opnå med din rolle som SVP HR & Communications?

Enhver virksomhed har et dedikeret mål om vækst og innovation. Alle vil det samme, men få lykkes. Vi undervurder konsekvent, hvad mennesker er i stand til med den rigtige organisation og kultur.

Jeg har derfor gjort det til min personlige mission at bringe det bedste frem i organisationer. Det lyder måske lidt banalt, men efter min opfattelse undervurderer de fleste virksomheder det potentiale, der er i medarbejderne.

Jeg er overbevist om, at hvis alle virksomheder investerede i mennesker med samme omhu og ledelse, som vi investerer i ny teknologi, eller som vi styrer vores cash-flow og working capital, så ville vi kunne lave fantastiske resultater.

Hvad har du haft succes med gennem din karriere?

Min karriere har primært været i HR, men min kommercielle baggrund har været med til at give mig en god forståelse af, hvordan HR bedst kan bidrage til at skabe resultater på operationelt men mest af alt på strategisk niveau. Det har gjort mig i stand til at arbejde succesfuldt i så forskellige brancher som produktion, slagteri, detail, tele og it-branchen.

For nylig havde jeg den ære at tage imod DANSK HR’s HR-prisen 2019 på vegne af Ateas HR-afdeling for det langvarige og strukturerede arbejde, vi har gennemført omkring vores medarbejderes fysiske, mentale og sociale trivsel. En af årsagerne til, at indsatsen har fået så stor succes er, at vi internt overfor organisationen har formået at kommunikere den positive effekt, som indsatsen ville få både i forhold til vores medarbejderes trivsel og livskvalitet og i forhold til virksomhedens forretningsmæssige resultater.

Jeg har også i løbet af min karriere haft ansvar for andre funktioner udenfor HR, f.eks marketing og kommunikation. Det at have – og tage – en stor og bred berøringsflade giver flere muligheder for at arbejde med en organisation, og det har haft en positiv betydning for min karriere, at jeg har kunnet se tingene fra flere forskellige perspektiver.

Hvordan fandt du dine stærke sider – og hvordan har du udviklet dem?

Udover at have en god forretningsforståelse, bilder jeg mig selv ind, at jeg kan noget særligt med ledelse. Her tænker jeg ikke kun at være direkte leder for en funktion eller et team, men også at kunne tage uformel ledelse i situationer, hvor vi har brug for fremdrift.

Og med ledelse tænker jeg ikke kun på én, der kan udstikke retning og fordele opgaver, men mindst lige så meget på én, der kan facilitere de nødvendige diskussioner åbent og få skabt fælles fodslag.

Når jeg tænker tilbage, har jeg mere end en gang befundet mig i en situation, hvor jeg har taget rollen som den ”konstruktive udfordrer”. At gøre det konstruktivt er ikke altid nemt, og det kræver øvelse. Det er ikke noget, man kan læse sig til, det skal afprøves i praksis.

Hvad ville du ønske du havde vidst tidligere, som du ved nu?

Jeg har nok altid vidst, at jeg med min energi og drivkraft har kunnet virke næsten ”usårlig” overfor omverdenen. Det kan udstråle sikkerhed og selvtillid, som selvfølgelig er gode egenskaber, men jeg har gennem årene også oplevet, at det kan skabe afstand. Jeg oplever, at jeg gennem tiden er blevet bedre til at dele de ting, som jeg synes er svære.

Når jeg ser tilbage på min karriere, er det tydeligt, at jeg har været meget fokuseret på at gøre det bedste jeg kunne der, hvor jeg var. Jeg har lagt al min energi internt og været mindre optaget af at skabe et eksternt netværk. Jeg oplever mere og mere, hvor vigtigt det eksterne netværk er. De senere år har jeg været så heldig at blive inviteret til at deltage i et par Advisory Boards, og jeg ser, at jeg har meget at bidrage med men også, at jeg kan bringe meget retur til Atea. Nu hvor jeg ser, hvor meget et eksternt netværk betyder, er det bestemt noget, jeg vil dyrke mere i fremtiden.

Hvilke råd vil du give videre til andre kommende kvindelige ledere?

Hold jer ikke tilbage! Kvinder er for dårlige til at fremhæve sig selv. Vi kvinder skal tage større ansvar for vores egne ambitioner. Derfor er første skridt, at du gør dig bevidst om dine ambitioner. Næste skridt er at råbe højt om dem. Sig, hvad du ønsker, dit næste job skal være. Søg indflydelse og tro på, at du fortjener at sidde med ved bordet. Og når du har gjort et godt stykke arbejde, skal du turde tage æren og engang imellem sige ”jeg” i stedet for ”vi”.

Derudover er det vigtigt, at vi kvinder også har fokus på at etablere netværk både med kvinder og mænd, så vi kan bryde igennem til de ledelsesgange, der sommetider opleves som lukkede gentlemen clubs. Her er det også vigtigt, at vi kvinder bringer hinanden i spil, når spændende lederstillinger opstår. Vi har ikke ansvaret for, at den person, vi anbefaler, også lykkes i jobbet, så der er ingen grund til ikke at stå sammen og hjælpe hinanden frem.