En stærk rollemodel

“Jeg har først indenfor de senere år lært at stoppe op og lytte først. Det handler nemlig ikke om min succes, det handler om, hvordan mit team har succes, og hvordan jeg bedst kan hjælpe dem.”

Hver måned spørger vi en ny rollemodel om, hvad de gerne vil opnå med deres lederrolle, hvordan de har fundet deres stærke sider, og hvilke råd de vil give videre til andre kvinder. Denne måned er der fokus på Camilla Gad Krogsgaard, der er Managing Director hos ALSO A/S.

Hvad vil du gerne opnå med din rolle som Managing Director?

ALSO sidder i dag som absolut markedsledende IT distributør. Vores vækst skal derfor komme fra udvikling af nye forretningsområder. Vi står overfor et meget konkurrencepræget marked på almindelig hardware, dette er vi best-in-class til at levere. Men markedet efterspørger en bred vifte af teknologier og services, som vi også skal kunne levere. Det kræver, at vi omskoler organisationen, investerer i vores medarbejdere, skifter vores salgsmetoder og optimerer manuelle arbejdsgange – alt sammen med sigte om at digitalisere forretningen. Det er min opgave at føre organisationen igennem den udviklingsrejse og sikre, at lederne og medarbejdere får de rigtige værktøjer, teknologier, uddannelse, sparring og støtte, som de har behov for.

Hvad har du haft succes med gennem din karriere?

Af natur er jeg meget nysgerrig og kreativ, så for mig sker det helt automatisk, at jeg udfordrer tradtionelle arbejdsgange – fra manuelle processer, kundeservice, salgsmodeller, mødekultur, workshops, udvikling af RPA robotter, ledelse og meget mere. Igennem det skaber jeg fundamentet for nytænkning og en kultur, hvor vi tør prøve nye ting og lære af det. Jeg har haft success med at indarbejde kreativitet i meget af mit arbejde med sigte om at opbygge en udviklingskultur, hvor medarbejdere får meget ansvar. Der er højt til loftet, de har min opbakning og støtte, og det skaber tillid og motivation for medarbejdere.

Hvordan fandt du dine stærke sider – og hvordan har du udviklet dem?

En kombination af to ting: At have et meget højt tempo, hvor jeg hurtigt tager beslutninger, hvilket gør, at vi har rykket på mange ting på kort tid. Og evnen til at stoppe op og se mennesker, deres behov, drivkraft, usikkerhed og motivation – dermed ”ser” jeg mennesket først og ikke en medarbejder. Det husker folk – de bliver set, hørt, hjulpet og anerkendt. Jeg øver mig stadig i at balancere disse to, da begge dele skaber værdi for virksomheden.   

Hvad ville du ønske du havde vidst tidligere, som du ved nu?

At det ikke handler om min succes, men mit teams succes! Vigtigheden i at forstå, at mennesker motiveres forskelligt, og det er vores opgave som ledere at skabe ”rummet”, hvor der er plads til alle. Jeg har først indenfor de senere år lært at stoppe op og lytte først. Det handler nemlig ikke om min succes, det handler om, hvordan mit team har succes, og hvordan jeg bedst kan hjælpe dem.

Hvilke råd vil du give videre til andre kommende kvindelige ledere?

Stop med at tvivle på dig selv! Hvis du tvivler på dig selv, så tvivler andre også! Jeg lovede mig selv, da jeg trådte ind i denne rolle, at jeg ALTID stoler og tror på mig selv.

Mange har igennem tiden sagt til mig, at jeg er ”modig”. Og jeg har egentlig tænkt flere gange over, hvad de egentlig mente med det. Jeg har fundet ud af, at det folk ser i mit mod, er noget som ikke ses ofte: Ærlighed omkring mangler og fejl, jeg tør italesætte de ting, vi er dårlige til, jeg tør gå imod strømmen og gøre det stik modsatte af, hvad vi plejede at gøre, eksempelvis hvordan vi lancerer et produkt. Jeg tør stille folk de svære og lidt ubehagelige spørgsmål. Jeg har success med det, fordi jeg tør vise mine egne fejl eller går forrest i at tage det første skridt, og der skaber du fundamentet for tillid og sammehold/samarbejde.