Digitalt løft til 81 mio. kr.

Regeringen og Tommy Ahlers sætter nu 81 mio. kr. af til en teknologisk opgradering af de videregående uddannelser.

Digitalt løft til 81 mio. kr.

Alle skal kunne forstå og forholde sig konstruktivt og kritisk til de digitale teknologier, der kommer inden for deres fag – uanset om det er sygepleje, it-udvikling eller lærerfaget.

Sådan lyder regeringens ambition på uddannelsesområdet, og af samme grund har uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers, netop lanceret en national handlingsplan for digitale kompetencer og digital læring.

”Digitale kompetencer er som kniv og gaffel. Det er simpelthen en nødvendighed at mestre disse færdigheder på alle uddannelser i dag, hvis man skal kunne bidrage i et digitalt samfund. Det har vi været fortaler for i flere år, så det er dejligt, at der nu kommer en konkret handlingsplan på området,” udtaler Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen.

En central del af regeringens uddannelsespolitik

Tommy Ahlers er ikke i tvivl om, at den digitale udvikling har bevæget sig fra at være et hjørne af samfundet til at være en del af alt det, vi laver. Den udvikling skal vores uddannelser også afspejle.

Han vil derfor uddanne unge, som både kan bruge ny teknologi til at skabe forandringer, fordi de forstår dens muligheder, men som også er kritiske over for den og er opmærksomme på faldgruberne.

Den digitale Handlingsplan indeholder bl.a. et initiativ, der skal uddanne underviserne, så de kan løfte de studerende – og det er godt nyt, hvis du spørger IT-Branchen.

”Digitale kompetencer handler ikke blot om at købe flere iPads ind på uddannelsesinstitutionerne. For teknologien i sig selv løfter ikke noget. Derfor er det også godt, at en stor del af pengene går til reelt at videreuddanne underviserne, da det i sidste ende er den enkelte lærer, der for alvor skal flytte de studerendes kompetencer,” udtaler Birgitte Hass.

Konkret vil regeringen afsætte 45 millioner kroner i 2019 til flerårige kompetenceudviklingsforløb af undervisere på de videregående uddannelser.

Samtidig afsættes der 31 millioner kroner i 2019-22 til etablering og drift af et nationalt videns- og ressourcecenter, så man kan dele erfaringer og viden om, hvad der virker.

”Det er også positivt, at Tommy Ahlers afsætter penge af til, at man skal dele de gode erfaringer på tværs af uddannelserne. Digital vidensdeling og best practise erfaringer er et naturligt og godt opgør med den eksisterende silotænkning, da uddannelserne nu opfordres til at bruge hinanden til at løfte de studerende hurtigere og bedre.”

Men der skal åbnes for flere studerende

På trods af de gode initiativer, halter det dog stadig med optaget af studerende på it-uddannelserne. Ikke fordi de studerende ikke vil ind på studierne. Tværtimod er der rekordsøgning år efter år.

”Vi er sikre på, at interessen for teknologi og it kun er stigende hos de studerende. Så nu mangler vi bare, at der afsættes midler af til, at kvalificerede unge mennesker rent faktisk kan få lov til at komme ind på deres drømme it-studier,” slutter Birgitte Hass.

Du kan læse IT-Branchens kommentar til de manglende optag på studierne her.

  • Adm. direktør

    Natasha Friis Saxberg