Der er ikke brug for flaskepant på mobiler

Langt de fleste teleselskaber tager i dag imod brugte mobiler til genbrug i deres butikker, og der er derfor ikke brug for at sætte et nyt dyrt pantsystem op i Danmark. Så klar er meldingen fra IT-Branchen.

”Du kan allerede i dag gå ned i langt de fleste telebutikker og aflevere din brugte mobil til enten genbrug eller gensalg, så der er ikke brug for et nyt pantsystem. Vi bør i stedet støtte videreudvikling af de eksisterende take-back ordninger og genvindingsinitiativer,” siger Birgitte Hass, adm. dir. i IT-Branchen.

Ifølge en rundspørge foretaget af Mobilabonnement.dk blandt alle folketingets miljøordførere, ønsker et flertal i rød blok nemlig, at undersøge om og hvordan Danmark kan indføre pant på mobiltelefoner.

Området er allerede i dag stærkt reguleret ved EU lovgivningens WEEE direktiv og BAT, og der er ifølge IT-Branchen derfor ikke behov for danske særregler på dette område.
Samtidig vil et pantsystem hurtigt blive ganske dyrt, da mobiler og andet elektronik har en noget mere kompleks sammensætning end flasker.
”Det er kompliceret at skabe et pantsystem med udgangspunkt i det, vi kender fra flasker. IT-udstyr er sammensat af langt flere dele og indeholder farlige kemiske substanser,” udtaler Birgitte Hass.
IT-Branchens holdning:

  • Det er kompliceret at skabe et pantsystem med udgangspunkt i det vi kender fra flasker. IT-udstyr er sammensat af langt flere dele og indeholder farlige kemiske substanser.
  • Vi bør i stedet støtte videreudvikling af eksisterende take-back ordninger og genbrugs- og genvindings initiativer.