Big Data er The Next Big Thing

På IT-Branchens årsmøde fortalte Merete Søby, adm. direktør for Hitachi Data Systems Danmark, om Hitachis kommende innovationscenter for Big Data, som de har valgt at placere i Danmark. Et valg de har truffet efter grundig analyse og en strategisk beslutning om, at Big Data bliver et af de helt store vækstområder de næste mange år.

Big Data Er The Next Big Thing

“Ca. hvert 20. år kommer der et stort skifte, der i den grad kommer til at ændre branchen. For 20 år siden var det internettet. Nu er det Big Data, der kommer til at ændre ikke bare branchen, men også den verden vi lever i. Derfor skal vi også være med helt i front på den udvikling,” siger Merete Søby.

Big Data med udgangspunkt i Danmark

Med over 320.000 medarbejdere og over 900 specialiserede selskaber kan det virke lidt underligt, at selskabet vælger at lægge deres innovationscenter for Big Data i lille Danmark. Men det er ikke helt tilfældigt.

“Danmark er det helt rigtige sted at opsamle viden og udvikle de fremtidige løsninger for Big Data for en virksomhed som vores. Efter 1 1/2 års analyse har vi valgt at placere os i midten af et geografisk område med et højt vidensniveau og en god infrastruktur, som tager ny teknologi hurtigt til sig,” forklarer Merete Søby.

Selvom Big Data er det nyeste af de i alt fem innovationscentre Hitachi har, er de allerede i gang med to konkrete fokusområder: Det ene er Smart City 2025, og det andet er indenfor energiforbrug.

Den intelligente by

Historisk set har byernes infrastruktur aldrig været sexet, og det er da også de færreste stjernearkitekter, der stolt har pralet af, hvordan de har designet kloakeringen eller trafiklysene i en by. Men det kommer måske til at ændre sig.

“Med den bytilvandring der er globalt, er der et stigende behov for optimerede og effektive byer, der proaktivt kan reagere på f.eks. morgentrafikken, forureningsfare og massive regnskyl. Det er netop evnen til at kunne analysere og bruge en masse forskellige datakilder i realtid, der gør Big Data nødvendig for fremtidens byplanlægning,” siger Merete Søby.

Hitachi er dybt involveret i Smart City 2025-projektet i København, hvor de skal udvikle og drive en stor database, der indsamler og sorterer alle tilgængelige data fra firmaer og offentlige institutioner. Alle disse data stilles så gratis til rådighed, så virksomheder kan bruge disse data til at optimere infrastrukturen og borgernes oplevelser i byen.

“Vi er f.eks. med til at udvikle en app, der viser de ledige p-pladser i København i realtid, så man slipper for at køre rundt og lede efter frie pladser. Samtidig giver det bedre trafikale forhold og skærer ned på CO2-udslippet, hvilket giver en sundere by,” fortæller Merete Søby.

Hitachi har også været med til at lave en løsning i Asien, hvor man på baggrund af antallet af events i en by kan forudse, hvor mange taxier det er optimalt at have i gang på et givent tidspunkt. I Danmark er de også ved at udvikle en løsning, der opsamler data om energiforbruget i byen, så man selv kan gå ind og sammenligne sit eget forbrug med f.eks. naboens. Alle disse løsninger vil Hitachi i sidste ende sælge videre til andre byer rundt om i verden.

Fra Big Buzz til Big Money

Selvom Big Data stadig er et opstartsområde, så er Hitachi ikke de eneste, der ser det som fremtidens store vækstmarked. IDC forudsiger bl.a., at markedet for Big Data årligt vil vokse med 26,4 % frem til 2018 – seks gange mere end det generelle it-marked forventes at vokse.

“Internet of Things og vores evne til mere intelligent og hurtigt at bruge enorme mængder data vil sætte skub i udviklingen. Så det er en trend og et markedsområde, man som it-virksomhed bliver nødt til at forholde sig til. Gør man ikke det, vil man hurtigt se sig selv glide ned på b-holdet,” siger Merete Søby.

At være med på a-holdet kræver dog, ifølge Merete Søby, at man evner at skifte fra den klassiske datawarehouse tilgang til smart brug af store mængder data fra både hele ens egen infrastruktur og udenfor selskabet. I hvert fald hvis man vil være med på “The Next BigThing”.

Om Hitachi

Hitachi Ltd. blev stiftet i 1910 i Japan og lancerede allerede første år en induktionsmotor på fem hestekræfter. I dag ejer Hitachi over 900 selskaber og har mere end 320.000 medarbejdere fordelt i hele verden. I dag har Hitachi fem innovationscentre hvoraf det nyeste omhandler Big Data.

Hitachis hjemmeside: www.hitachi.eu/da-dk

Mere om Big Data og Smart Cities

IDCs forudsigelser om Big Data: http://www.idc.com/prodserv/4Pillars/bigdata